Hà Nam: Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của ổ chức đảng

Cụ thể, Hà Nam đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ các cấp và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ chính trị địa phương và giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác được triển khai nhân rộng và biểu dương, khen thưởng kịp thời tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Từ năm 2017 đến tháng 3/2021, toàn tỉnh đã triển khai hơn 1.000 mô hình điểm về học và làm theo Bác, trong đó có 3 mô hình cấp tỉnh, 187 mô hình cấp huyện và tương đương, 837 mô hình cấp cơ sở. Từ năm 2016 đến tháng 3/2021 đã có 1 tập thể, 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 80 tập thể, 138 cá nhân được biểu dương, khen thưởng cấp tỉnh; 168 tập thể, 416 cá nhân được khen thưởng cấp huyện; 261 tập thể và 802 cá nhân được khen thưởng cấp cơ sở.

 

 Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nguồn ảnh: TTXVN

Thực tế cho thấy, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và năng lực điều hành, quản lý của chính quyền; tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được nâng lên rõ rệt; đóng góp tích cực trong ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh ủy Hà Nam xác định, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị gắn với vận dụng sáng tạo các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh; phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa, thu hút quần chúng nhân dân noi theo.

Việc tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên cần được đẩy mạnh; Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến", "tự chuyển hóa”; tích cực tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, những nhân tố điển hình, cách làm hay, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phát động, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục phòng chống dịch bệnh gắn với phát triển sản xuất - kinh doanh, nâng cao đời sống của nhân dân; Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu kiện và những vấn đề tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân.

Cùng với đó, các đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW làm tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm và làm căn cứ quy hoạch, đào tạo, đề bạt, sử dụng cán bộ./.

Thanh Mai

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website