Lai Châu: Bản Táng Ngá học và làm theo Bác

Bản Táng Ngá là nơi duy nhất ở huyện Nậm Nhùn có dân tộc Cống sinh sống với 101 hộ, 503 nhân khẩu. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chi bộ bản Táng Ngá lồng ghép, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng. Hàng tháng, hàng quý, chi bộ thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai học tập thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp bản. Hàng năm, 33/33 đảng viên trong chi bộ đăng ký học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện công việc hàng ngày. Đồng thời, chi bộ thường xuyên quan tâm kiểm tra, giám sát các nội dung đảng viên đăng ký học tập, coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm. Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của đồng chí bí thư, phó bí thư và các chi ủy viên trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong cuộc sống. Cho đến thời điểm này, việc học tập và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác, thường xuyên của mỗi đảng viên trong chi bộ đến quần chúng Nhân dân bản Táng Ngá.

 

 Một buổi họp triển khai các nội dung học tập và làm theo Bác của Chi bộ bản Táng Ngá (xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn).

Đồng chí Lý Văn Chém-Bí thư, Trưởng bản Táng Ngá cho biết: “Để tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong học tập và làm theo Bác, thời gian tới chúng tôi xác định mỗi đảng viên cần đề cao vai trò nêu gương, tiếp tục gần dân, sát dân và hướng dẫn bà con từng nội dung học và làm theo Bác. Với những khiếm khuyết, hạn chế của bản thân, biết tự nhìn nhận, khắc phục; trong các cuộc họp của chi bộ tất cả đảng viên thẳng thắn nêu ý kiến đóng góp nhằm giúp đồng chí, đồng nghiệp tiến bộ. Chúng tôi phấn đấu đưa việc học tập đi vào chiều sâu, trở thành việc làm, hành động nội sinh, tự giác của mỗi người”.

Làm theo Bác, Nhân dân bản Táng Ngá đã và đang ra sức phấn đấu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đến nay, thu nhập bình quân của bản đạt trên 30 triệu đồng/người/năm; lương thực bình quân đạt hơn 450kg/người/năm; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Trong những năm qua, người dân trong bản đã hiến hơn 2.000m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, làm nhà văn hóa bản; đóng góp trên 500 ngày công làm đường giao thông nội bản, liên bản với tổng trị giá hàng tỷ đồng. Ý thức tự vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đã dần thay đổi, không còn tình trạng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, tỷ lệ hộ nghèo của bản còn dưới 10%. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, văn hóa truyền thống dân tộc được giữ gìn và phát huy.

Anh Lý Văn Sâm, người dân bản Táng Ngá chia sẻ thêm: Dù còn nhiều khó khăn, nhận thức hạn chế song chúng tôi vẫn nỗ lực tìm hiểu về các nội dung học và làm theo Bác. Những câu chuyện tôi học được, nghe được lại kể cho vợ con nghe, mọi người đều hào hứng và coi đó là động lực để phấn đấu. Từ học Bác, bà con trong bản đoàn kết, hăng hái thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, năm 2020, Chi bộ bản Táng Ngá được Đảng bộ xã Nậm Chà công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong thời gian tới, Chi bộ bản tiếp tục triển khai việc học và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa vào thực tiễn cuộc sống nhiều hơn nữa.

Nguyễn Tùng

Theo https://baolaichau.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website