Huyện đoàn Bá Thước đẩy mạnh việc học và làm theo Bác

 Đoàn viên, thanh niên ra quân giúp Nhân dân xã Lương Nội làm đường giao thông nông thôn.

Bí thư Huyện đoàn Hà Nam Thành cho biết: Để tạo hiệu ứng lan tỏa và thu hút đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập và làm theo Bác, Ban Chấp hành Huyện đoàn đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới đoàn viên, thanh niên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, trên mạng xã hội về các gương đoàn viên, thanh thiếu nhi điển hình trong việc học tập và làm theo Bác; hoạt động của các cơ sở đoàn trong việc cụ thể hóa các hoạt động học tập và làm theo Bác như thi đua tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội...

Tính từ năm 2017 đến nay các cấp bộ đoàn tập trung triển khai 3 phong trào: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tuổi trẻ sáng tạo” và 3 chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”. Qua đó, hàng năm thu hút gần 5.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia thực hiện hơn 150 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng. Các phong trào hành động có sự đổi mới, linh hoạt trong phương thức tổ chức, phù hợp với tình hình của địa phương và ngày càng phát triển về quy mô, hiệu quả, tạo môi trường tốt cho thanh, thiếu nhi phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, có các hình thức biểu dương, tôn vinh các công trình, sáng kiến, ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại của đoàn viên, thanh niên vào lao động, sản xuất. Năm 2023 Huyện đoàn Bá Thước có 2 đoàn viên tiêu biểu được tuyên dương “Gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Thanh Hóa” do Tỉnh đoàn tổ chức.

Ngoài ra, các cấp bộ đoàn còn chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, tính nêu gương, gương mẫu, xây dựng lề lối, phong cách làm việc của cán bộ đoàn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phần lớn cán bộ đoàn các cấp đều gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh gia đình; cán bộ đoàn ngày càng sâu sát ở địa phương, tăng cường đi cơ sở theo phương châm “4 ngày làm việc tại cơ quan, 1 ngày làm việc tại cơ sở”, nắm bắt địa bàn, tham mưu sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, từng bước nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

Nhờ triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Bá Thước đã tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu nỗ lực trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website