Đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào nền nếp

Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Tư pháp Phan Quang Tuấn chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ công chức của sở thực hiện công việc chuyên môn. Ảnh: H.Thảo

* Nhiều mô hình tốt, cách làm hay

Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Tư pháp Phan Quang Tuấn cho biết, thời gian qua, Đảng bộ Sở Tư pháp luôn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và xây dựng các mô hình học tập và làm theo Bác hiệu quả, thiết thực gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Theo đó, Đảng ủy sở chỉ đạo đảng viên, công chức, viên chức thường xuyên đăng tải các bài viết, chia sẻ bài viết từ những trang, cổng thông tin điện tử chính thống về các nội dung học tập và làm theo Bác trên mạng xã hội, Trang thông tin điện tử của sở. Sở còn dành một chuyên mục trong Bản tin tư pháp hàng quý của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh để đăng các bài viết về Bác Hồ, những câu nói, lời dạy của Người, cùng những nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên, quần chúng thuộc sở.

Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Tư pháp Phan Quang Tuấn cho biết thêm: “Đảng ủy sở còn chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo Bác gắn với việc cải cách thủ tục hành chính, giải quyết những vấn đề liên quan đến người dân, thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục”.

Bằng chứng là từ ngày 1-1-2021 đến ngày 13-3-2024, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và xử lý trên 80 ngàn hồ sơ thủ tục hành chính (trong đó có 776 hồ sơ năm 2020 chuyển sang), giải quyết đúng hạn và trước hạn gần 77 ngàn hồ sơ (đạt tỷ lệ 98,06%); 100% hồ sơ đều được thực hiện trên phần mềm một cửa hiện đại eGov.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có nhiều đơn vị đã, đang triển khai các mô hình hay, cách làm tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác như: Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh với mô hình Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Đồng Nai xây dựng cơ quan văn minh, có đời sống văn hóa tốt; Đảng bộ Cục Hải quan Đồng Nai với mô hình Cán bộ công chức ngành hải quan “kỷ cương - chuyên nghiệp - sáng tạo”, quan tâm triển khai có hiệu quả hải quan số, hải quan thông minh... 

“Những vấn đề thắc mắc, bức xúc của người dân liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của sở đều đã được giải quyết kịp thời thông qua hoạt động tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. Tinh thần và thái độ làm việc của công chức, viên chức và người lao động thuộc Đảng bộ được nâng cao, luôn hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân” - ông Phan Quang Tuấn cho hay.

Bí thư chi bộ, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Kim Chung cho biết, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy luôn duy trì sinh hoạt chuyên đề hàng quý. Từ năm 2021 đến ngày 15-3-2024, chi bộ đã tổ chức 13 buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo Bác. Đơn cử, trong quý I-2024 là chuyên đề Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa.

Cùng với đó, đơn vị còn duy trì việc sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sáng thứ hai của tuần đầu tiên trong tháng, theo chuyên đề từng năm. Hình thức là thông qua các câu chuyện, bài viết, tấm gương thực hiện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ năm 2021 đến tháng 3-2024, chi bộ đã sinh hoạt 39 chuyên đề. Qua các buổi sinh hoạt, trong không khí cởi mở, chân thành, cán bộ, đảng viên đã tích cực bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Từ đó, phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tham gia xây dựng chi bộ; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, cơ quan.

* Chú trọng đề cao trách nhiệm nêu gương

Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đoàn Thị Thu Thủy cho hay, những năm qua, việc tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề hàng năm được các cấp ủy từ Khối các cơ quan tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập cao, có chất lượng.

Đáng ghi nhận là các cấp ủy Đảng từ Khối đến cơ sở đã quan tâm sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền, quán triệt phong phú, đa dạng, linh hoạt; đồng thời, chú trọng triển khai nhiều mô hình học tập và làm theo Bác hiệu quả, gắn với việc thực hiện Phong trào Dân vận khéo và các phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị.

Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đoàn Thị Thu Thủy nhấn mạnh: “Để có được kết quả đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chú trọng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động hàng năm của cấp ủy, chọn nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo nhằm tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kết hợp giữa “xây” với “chống”, tích cực tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, mô hình hay, hiệu quả để nhân rộng, lan tỏa học tập. Chú trọng đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ chủ chốt, lãnh đạo, quản lý từ khối đến cơ sở với những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực”.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối còn chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối biên soạn, bổ sung nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng Đảng, đảng viên mới và các lớp cập nhật kiến thức thường xuyên cho cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị trong khối. Chỉ đạo cấp ủy các trường đại học, cao đẳng phối hợp với ban giám hiệu thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với trình độ nhận thức và yêu cầu đào tạo, bảo đảm học viên nắm vững, hiểu sâu những nội dung chủ yếu, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Khối chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác gắn với việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hàng năm. Hàng tháng, trong sinh hoạt định kỳ, các chi bộ dành thời gian thực hiện tự phê bình và phê bình; kiểm điểm việc học tập và làm theo Bác, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc về tư tưởng và đạo đức, lối sống tại cơ quan, đơn vị. Một số cấp ủy còn chọn lọc những hạn chế trong quá trình công tác để xây dựng kế hoạch khắc phục, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (các khóa XII, XIII).

3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tác phong công tác giản dị, khiêm tốn, trung thực và tận tụy trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong toàn khối.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website