Đảng bộ Yên Thái thiết thực thực hiện Chỉ thị 05

Cán bộ xã Yên Thái và các ngành chức năng của huyện tham gia “Ngày cuối tuần cùng dân”.

Đồng chí Trần Công Lập - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Để thực hiện Chỉ thị số 05 đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong cộng đồng, những năm qua, Đảng bộ xã chú trọng việc chỉ đạo các chi bộ tuyên truyền và nêu gương trong cán bộ, đảng viên và đăng ký, xây dựng kế hoạch rèn luyện hàng năm và đưa nội dung này vào các buổi sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ và các tổ chức đoàn thể; cán bộ, đảng viên thực hiện tốt phương châm "đảng viên đi trước, làng nước theo sau" nói đi đôi với làm; đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)…”.

Để Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung trọng tâm như: Tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu theo chuyên đề hàng năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; lồng ghép các lớp tập huấn nghiệp vụ và các buổi sinh hoạt của hội viên, đoàn viên thông qua các hội thị, hội diễn.

Đảng bộ xã cũng xác định 4 khâu đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo với các nội dung trọng tâm như: Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và từng cá nhân trong thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, hách dịch, cửa quyền; thực hiện tốt quy định tiếp công dân, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị theo hướng "Gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao ở cơ sở; chú trọng việc nêu gương tự phê bình và phê bình, phát huy và thực hành dân chủ, tu dưỡng đạo đức, lối sống với phương châm "Trung thành - Trung thực - Đoàn kết - Tận tụy - Sáng tạo - Nêu gương”; tập trung vào việc nêu gương nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong việc dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và lấy việc làm và hiệu quả để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng; xây dựng các chương trình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và hướng dẫn thực hiện sinh hoạt đảng trên nền tảng số "Sổ tay điện tử đảng viên”, đáp ứng tốt mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05, Đảng ủy xã còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên và nhân dân vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất; đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp vào sản xuất, giảm sức lao động, tăng giá trị kinh tế trên diện tích đất canh tác; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị thu nhập…

Hàng năm, nhân dân đã đưa vào gieo cấy 157 ha lúa đông xuân, 167 ha lúa mùa, năng suất bình quân đạt 55 tạ/ha/vụ. Một số cây trồng chủ lực khác như: ngô 215 ha, sắn 230 ha, khoai lang 31 ha, rau màu đậu đỗ các loại gần 100 ha…, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 2.596 tấn/năm. Chăn nuôi cũng trở thành ngành mũi nhọn đem lại nguồn thu nhập cao cho người dân với đàn trâu hiện có 260 con, bò 98 con, lợn 4.500 con và gia cầm các loại 65.000 con.

Nhiều hộ đã tham gia chương trình phát triển chăn nuôi theo hướng sản phẩm hàng hóa theo hướng đặc sản hữu cơ với 5 mô hình chăn nuôi gồm: 1 mô hình chăn nuôi dê 30 con trở lên; 3 mô hình chăn nuôi lợn 15 con trở lên; 1 mô hình chăn nuôi gà quy đặc sản 300 con trở lên… giá trị kinh tế từ chăn nuôi mang lại nguồn thu trên 30 tỷ đồng/năm.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, hàng năm, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, chi bộ tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia trên 5.000 ngày công tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, nâng cấp 8 nhà văn hóa thôn…

Đến nay, tất cả các tuyến đường liên thôn, xã được bê tông hóa, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn đều được xây dựng khang trang sạch đẹp; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đạt 50 triệu đồng/năm; giảm 5% hộ nghèo/năm; tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94%; 92% hộ dân có các công trình vệ sinh đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh môi trường; 8/8 thôn được công nhận thôn văn hóa; 90% hộ được cộng nhân gia đình văn hóa…

Thực hiện tốt Chỉ thị số 05 gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội đã và đang là những việc làm thiết thực hàng ngày được Đảng bộ xã Yên Thái chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện hiệu quả ở cơ sở. Với những mô hình hay, cách làm hiệu quả, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã tạo không khí thi đua sôi nổi, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng để mỗi người, mỗi nhà học tập và làm theo.

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website