Đoàn viên, thanh niên phường Tân Phú làm theo lời Bác

BCH Đoàn phường Tân Phú phối hợp Đoàn trường Phổ thông Việt Mỹ thăm và tặng quà học sinh vượt khó học tốt.

BCH Đoàn phường Tân Phú luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là tuyên truyền cho ĐVTN về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Hằng năm, Đoàn phường tổ chức triển khai có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai 4 bài học lý luận chính trị của Đoàn, Chương trình rèn luyện đoàn viên đến đông đảo ĐVTN trong phường. BCH Đoàn phường chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong ĐVTN; thực hiện tốt Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”… Chị Bùi Phương Loan, Bí thư Đoàn phường Tân Phú cho biết: “Cán bộ Đoàn, ĐVTN phường luôn gương mẫu, xung kích trong các hoạt động tình nguyện. Các chi đoàn đều có những mô hình làm theo lời Bác sát với thực tiễn, gắn với nhiệm vụ của chi đoàn, đoàn viên”.

Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, từ đầu năm 2023, BCH Đoàn phường Tân Phú triển khai mô hình “Đẩy mạnh công tác xã hội hóa chăm lo các đối tượng thanh niên yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường”. Đoàn phường đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phường và các đơn vị kết nghĩa vận động xã hội hóa thực hiện mô hình. Đến nay, BCH Đoàn phường vận động, tổ chức thăm và tặng 56 phần quà các thanh niên yếu thế với tổng số tiền 16,8 triệu đồng. Song song đó, BCH Đoàn phường xây dựng các mô hình “Nuôi heo đất”, “Góp vốn xoay vòng”, “Đan đồ thủ công mỹ nghệ từ dây nhựa” để ĐVTN giúp nhau trong việc làm, học tập, tạo nguồn quỹ giúp ĐVTN phát triển kinh tế gia đình…

Trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, BCH Đoàn phường Tân Phú triển khai có trọng tâm, trọng điểm và đồng bộ các hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; hiến máu tình nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng… Các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện thường xuyên được triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, huy động nhiều ĐVTN và người dân tham gia. Hằng năm, Đoàn phường thực hiện 19 công trình, phần việc. Đồng thời, củng cố, xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo”, như “Tuyến đường văn minh đô thị”, “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”. Chị Huỳnh Như, Bí thư Chi đoàn khu vực Phú Thạnh, cho biết: “Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn phường, Ban nhân dân khu vực tổ chức nhằm xây dựng đô thị văn minh. Mới đây, Chi đoàn vừa tổ chức ra quân vệ sinh môi trường ở nhà văn hóa khu vực nhằm chào mừng các lễ, kỷ niệm trong tháng 4 và tháng 5…”.

Theo chị Bùi Phương Loan, thời gian tới, BCH Đoàn phường tiếp tục triển khai các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, ĐVTN; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho ĐVTN, học sinh; hỗ trợ ĐVTN trong nghề nghiệp, việc làm… Song song đó, BCH Đoàn phường Tân Phú vận động ĐVTN tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác kịp thời, hiệu quả những luận điệu thù địch, xuyên tạc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website