Học tập và làm theo Bác thông qua các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ

Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Quảng Trị Bùi Thị Vân Anh (thứ 5 từ trái sang) được biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức -Ảnh: TLĐLĐ CUNG CẤP

Xác định học tập và làm theo Bác là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của lực lượng đoàn viên công đoàn và NLĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh luôn chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện trong toàn hệ thống công đoàn. Trên cơ sở đó, LĐLĐ tỉnh đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác hằng năm, chỉ đạo các cấp công đoàn kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị mỗi địa phương, ngành; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn ở các cấp công đoàn.

Hằng năm, các cấp công đoàn lựa chọn nội dung học tập, làm theo Bác phù hợp với nhiệm vụ ở mỗi ngành, đơn vị như: các CĐCS khối cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập phát động phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, cuộc vận động “Cán bộ công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, qua đó, động viên CBCCVCLĐ phát huy dân chủ, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu và tinh thần phục vụ, tham gia giám sát và phản biện xã hội; xây dựng công sở văn minh, văn hóa, an toàn, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công đoàn ngành giáo dục với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật; tăng cường ứng xử văn hóa học đường và xây dựng môi trường giáo dục nhà trường lành mạnh, dân chủ, kỷ cương.

Công đoàn ngành y tế đẩy mạnh học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, tập trung xây dựng lề lối, tác phong làm việc, thực hiện tốt quy tắc ứng xử và chế độ giao tiếp khi tiếp xúc với người bệnh; phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.

Các CĐCS khối sản xuất, kinh doanh và dịch vụ triển khai phong trào “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn” với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh của DN, đồng thời, thi đua thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, xây dựng tác phong công nghiệp và ý thức tuân thủ pháp luật của người sử dụng lao động và NLĐ. Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” được đẩy mạnh, từ đó, góp phần trực tiếp thúc đẩy sự phát triển DN...

Từ việc học tập, làm theo tấm gương Bác, thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu. Đặc biệt, đã có hàng nghìn sáng kiến, kinh nghiệm được áp dụng trong thực tiễn công tác đem lại hiệu quả cao; hàng ngàn công trình sản phẩm được ứng dụng vào thực tiễn lao động, sản xuất với giá trị làm lợi hàng tỉ đồng.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Công đoàn Quảng Trị vinh dự có 1 tập thể và 5 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước được UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng; 1 cá nhân điển hình nhận “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” lần thứ IV do Tổng Liên đoàn tổ chức; 1 cá nhân được tôn vinh tại Hội nghị sơ kết 2 năm và biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận số 01- KL/TW do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức.

Qua các phong trào thi đua, nhiều CNVCLĐ đã rèn luyện, phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong 3 năm qua, có 3.167 đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp và có 1.523 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; thành lập mới được 80 CĐCS, kết nạp mới 6.708 đoàn viên.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã gắn việc thực hiện Kết luận 01 với nhiệm vụ chính trị, đó là hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ và chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ.

Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho đoàn viên, NLĐ; quan tâm, động viên kịp thời khi có đoàn viên, NLĐ gặp ốm đau, hoạn nạn, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nghĩa, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, khuyến học, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai...

Trong 3 năm, LĐLĐ tỉnh tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện với hàng trăm đơn vị máu bổ sung cho nguồn máu dự trữ và giúp cứu chữa người bệnh kịp thời; hỗ trợ 85 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền trên 3,1 tỉ đồng; vận động hỗ trợ xây dựng 80 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh với số tiền gần 5,8 tỉ đồng; vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở công vụ cho giáo viên vùng khó với số tiền gần 3 tỉ đồng (đến nay đã xây dựng được 12 phòng ở công vụ); các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực quyên góp ủng hộ phòng, chống COVID-19 với số tiền 7,3 tỉ đồng và 16 tấn hàng hóa hỗ trợ cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam...

Sau 3 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa XII, ở các cấp công đoàn trong tỉnh đã lan toả và tạo ra những chuyển biến tích cực trong tư tưởng và hành động cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển, chất lượng, hiệu quả.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website