Phát huy tinh thần nêu gương của người đứng đầu trong học và làm theo Bác

 Lãnh đạo tỉnh Ðồng Nai chú trọng việc trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người dân.

Kết quả khảo sát ý kiến người dân do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ðồng Nai tiến hành đợt gần đây nhất ghi nhận, tỷ lệ cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nêu gương đạt hơn 15,6% và hoàn thành tốt nhiệm vụ nêu gương đạt hơn 75%.

Từ nhận thức cá nhân tới hành động của tập thể

Ðảng bộ tỉnh Ðồng Nai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các quy định của Ðảng, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương, trong đó, nhấn mạnh vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định nội dung đột phá là đề cao ý thức “tự soi”, “tự sửa”, “nói đi đôi với làm”.

Do vậy, hằng năm, các cấp ủy, chính quyền lựa chọn vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung xem xét, giải quyết. Ðây cũng là môi trường, điều kiện thử thách để người đứng đầu các đơn vị, địa phương khẳng định bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, điều hành. Quá trình hành động thực tiễn, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhiều người xem là “kim chỉ nam” dẫn đường.

Cục Hải quan tỉnh Ðồng Nai triển khai mô hình “cán bộ, công chức ngành hải quan kỷ cương-chuyên nghiệp-sáng tạo, quan tâm triển khai có hiệu quả hải quan số, hải quan thông minh”. Ðồng chí Nguyễn Phúc Thọ, Bí thư Ðảng ủy, Phó Cục trưởng cho biết: “Tôi chú trọng nhất là tinh thần trách nhiệm và đoàn kết xây dựng cơ quan, trong đó trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu vô cùng quan trọng.

Bản thân lãnh đạo là người làm gương trước; nêu gương ở đây không phải để xây dựng, quảng bá hình ảnh hay khen thưởng, mà là tiên phong gương mẫu vượt khó, nỗ lực giải quyết công việc hằng ngày, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, để cán bộ, công chức trông vào và làm theo. Tinh thần đó đang phổ biến trong lãnh đạo các chi cục trực thuộc Cục Hải quan hiện nay”. Bản thân chọn những điều giản dị để thực hành học và làm theo Bác, đồng chí Thọ được nhận xét là người “nói ít, làm nhiều”, tận tụy với công việc, quyết liệt đưa ra các giải pháp xử lý vướng mắc, khó khăn của các đơn vị cơ sở cũng như của doanh nghiệp. Ba năm liên tục vừa qua, đồng chí được đánh giá là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Noi gương cán bộ chủ chốt, toàn bộ đội ngũ nhiệt tình hưởng ứng mô hình, đưa Cục Hải quan tỉnh Ðồng Nai trở thành đơn vị dẫn đầu trong bảng xếp hạng khối/nhóm 35 cục hải quan tỉnh, thành phố cả nước, số thu thuế đứng thứ tư trong toàn ngành; đặc biệt, đã rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, hầu như không còn lời phàn nàn, kêu ca về thái độ phục vụ, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức. Ba năm liên tục, tổ chức đảng, chính quyền thuộc Cục Hải quan tỉnh Ðồng Nai được cấp trên công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Hầu hết các cấp ủy trực thuộc tỉnh Ðồng Nai đã nhận thức đầy đủ ý nghĩa của việc nêu gương với nội dung cụ thể, phù hợp trong từng giai đoạn để luôn giữ vững chuẩn mực đạo đức, lối sống và phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là ở góc độ thể hiện tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Việc nêu gương còn được thực hiện đồng thời với cam kết nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

Là người đứng đầu Ðảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Ðồng Nai đã nêu gương về tác phong làm việc sâu sát thực tiễn. Ðồng chí chú trọng việc lắng nghe trực tiếp các vấn đề phát sinh từ thực tiễn thông qua các buổi đối thoại với nhân dân, nhờ đó kịp thời chỉ đạo giải quyết những nguyện vọng chính đáng. Phong cách làm việc đó góp phần thôi thúc tinh thần làm việc của đội ngũ lãnh đạo các cấp trên địa bàn, tạo chuyển biến đáng ghi nhận. Cải thiện rõ nhất có thể thấy trên lĩnh vực cải cách hành chính.

Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo kết quả thực thi công vụ, đội ngũ “công bộc của dân” dần hình thành tác phong, lề lối làm việc văn minh, lịch sự, thân thiện, được người dân quý mến. Tỷ lệ ý kiến hài lòng trong xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2023 đạt 80%; tỷ lệ ý kiến hài lòng về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính là 91,6%. Nổi bật, chỉ số cải cách hành chính tỉnh Ðồng Nai năm 2023 tăng 19 bậc so với năm 2022 và đứng ở vị trí 32/63 tỉnh, thành phố.

Tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét

Sau ba năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo Bác ở tỉnh Ðồng Nai đã có chuyển biến đồng bộ, toàn diện, đi vào chiều sâu. Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đạt kết quả đó trước hết là do các cấp ủy trên địa bàn đã chú trọng xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, nhất là lựa chọn vấn đề bức xúc, cấp bách để tập trung giải quyết. Cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, quan tâm giải đáp, đáp ứng những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Công tác tuyên truyền, lan tỏa những tấm gương “người tốt, việc tốt” có nhiều đổi mới, sáng tạo, tạo sức thuyết phục và lôi cuốn trong toàn xã hội.

Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự phát huy tính tiên phong, gương mẫu; còn thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tác phong làm việc chưa khoa học, chưa sâu sát cơ sở, dẫn đến không tránh khỏi lúng túng trước những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở. Một số cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Vì vậy, để nâng cao hơn nữa chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tới, trên cơ sở những bài học kinh nghiệm đã đúc kết qua thực tiễn, Thường trực Tỉnh ủy Ðồng Nai tiếp tục khẳng định việc nêu gương là một trong những nội dung cốt lõi theo tinh thần “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Theo đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải quán triệt tinh thần nêu trên rõ hơn và chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, đồng thời tăng cường trách nhiệm cá nhân về nêu gương cả trong tác phong công tác và lối sống. Tại mỗi địa phương, đơn vị, lựa chọn xây dựng từ hai đến bốn gương tập thể, hai đến ba gương điển hình cá nhân, hai mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để biểu dương, nhân rộng trong toàn Ðảng bộ. Ðó cũng là nỗ lực nhằm cụ thể hóa chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ðồng Nai phát triển toàn diện”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website