Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: Việt Bắc

TP. Bắc Kạn tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 05

Những năm qua, thành phố Bắc Kạn đã thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương với nhiều cách làm mới, sáng tạo.
Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên tự kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01, đánh giá tác động của việc tự giác học tập, làm theo của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; quan tâm giải quyết bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan; rà soát, xây dựng quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; bổ sung hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Cù Ngọc Cường- Bí thư Thành ủy cho biết: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp của thành phố Bắc Kạn quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Qua công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cho thấy cách làm phù hợp, hiệu quả và thiết thực, trở thành việc làm nền nếp, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động; nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sáng và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên với xã hội và nhiệm vụ được giao; xây dựng nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tạo nên phong trào thi đua sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực; tạo sức lan tỏa, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Theo báo cáo, năm 2021, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Cấp ủy các cấp kiểm tra 20 tổ chức đảng, 281 đảng viên; giám sát 16 tổ chức đảng, 76 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 12 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; 16 tổ chức đảng về việc thu, nộp và sử dụng đảng phí và kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 02 đảng viên; giám sát 12 tổ chức đảng, 23 đảng viên; duy trì giám sát thường xuyên các tổ chức đảng và các đồng chí cấp ủy viên thông qua việc dự các cuộc họp và sinh hoạt chi bộ. Nhìn chung, các tổ chức cơ sở đảng chấp hành và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tôn trọng và chấp hành nghiêm túc sự phân công, chỉ đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan, đơn vị.
Pác Nặm: Lan tỏa các tấm gương người tốt việc tốt
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, trong 03 năm qua, các tổ chức đảng ở huyện Pác Nặm luôn chú trọng việc nối dài Sổ ghi danh người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi ủy Chi bộ thôn Pác Giả, xã Nghiên Loan (Pác Nặm) rà soát việc làm tốt của đảng viên để ghi vào Sổ ghi danh. Ảnh: Thanh Hảo 

Huyện ủy Pác Nặm đã triển khai lập Sổ ghi danh người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến tất cả các chi, đảng bộ trực thuộc. Cuốn sổ dùng để ghi nhận những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả của tập thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những việc làm tốt như: Học tập, sáng tạo kỹ thuật, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng nông thôn mới, tình nguyện hiến máu, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Thông qua việc tổ chức đăng ký, bình xét, ghi danh đảng viên tiêu biểu có tác dụng tích cực, tạo sức lan tỏa trong xã hội; tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Những chi bộ có cá nhân được ghi danh tiếp tục nhân rộng các điển hình, người được biểu dương tiếp tục phấn đấu xứng đáng với sự tin tưởng của tập thể, Nhân dân.
Chi bộ thôn Pác Giả, xã Nghiên Loan là một trong những chi bộ thực hiện thường xuyên việc ghi danh gương "người tốt, việc tốt". Toàn chi bộ có 23 đảng viên, với những tấm gương tiêu biểu như: Đảng viên Lê Văn Hòe, Hoàng Văn Con... vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và hiến đất làm đường giao thông nông thôn; tập thể Chi bộ thôn, Chi đoàn thôn vận động Nhân dân đào hố đốt rác, phân loại rác thải và giúp công gia đình có hoàn cảnh khó khăn vận chuyển vật liệu làm nhà... Theo đồng chí Lộc Thị Chuyên- Bí thư Chi bộ thôn Pác Giả, hằng quý Chi ủy Chi bộ thôn tổ chức họp giao ban với các đoàn thể bình xét, lựa chọn gương "người tốt - việc tốt" trong cán bộ, đảng viên, hội viên, thanh niên và Nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để ghi vào sổ ghi danh của Chi bộ.
Theo Đồng chí Lâm Văn Điển- Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Pác Nặm: "Việc ghi danh vào Sổ ghi danh "người tốt, việc tốt" trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bắt đầu từ những việc đơn giản, cụ thể có hiệu quả gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cá nhân, tập thể. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Pác Nặm tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW đến từng cán bộ, đảng viên; quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho bí thư chi bộ ở cơ sở; tiếp tục biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình, tiêu biểu, những mô hình hay, các làm sáng tạo, hiệu quả...".
Bạch Thông: Đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ đảng viên
Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ Bạch Thông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị phù hợp với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc học và làm theo Bác tại các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện đã đi vào nề nếp, trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Việc đăng ký làm theo Bác của tập thể cấp ủy và bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân cơ bản đều gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chuyên môn được giao, nội dung đăng ký làm theo ngắn gọn, có lộ trình, giải pháp thực hiện cụ thể…

 Các tập thể tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 của huyện Bạch Thông được tuyên dương khen thưởng. Ảnh: X.N 

Năm 2021, toàn đảng bộ có 318 tập thể xây dựng kế hoạch làm theo Bác, với 954 việc làm; trên 2.700 đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện với tổng số 8.200 việc làm theo. Năm 2022, toàn đảng bộ có 233 tập thể xây dựng kế hoạch làm theo Bác, với 692 việc làm; tổng số đảng viên 2.935/6.158 việc làm theo; cán bộ công chức, viên chức, người lao động chưa phải là đảng viên: 141/284 việc làm theo.
Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được triển khai và đạt kết quả cao, như: Mô hình “phát triển trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi gia cầm, nuôi trồng thủy sản” của ông Hoàng Ngọc Linh, hội viên Hội nông dân Chi Quảng A, thị trấn Phủ Thông đã thu về 150.000.000 đồng/năm và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho nhiều người lao động; mô hình “phát triển xưởng gỗ bóc, vận tải, vật liệu xây dựng”, của ông Nông Văn Bảy, hội viên Hội nông dân thôn Chi quảng B, thị trấn Phủ Thông thu nhập bình quân 300.000.000 đồng/năm; bà Bàn Thị Ngân, chi hội trưởng chi hội Phụ nữ thôn Vằng Bó, xã Đôn Phong với mô hình “Tuyên truyền, vận động hội viên trong thôn thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm; đóng góp xây dựng thôn theo chuẩn nông thôn mới” thu hút được đông đảo chị em phụ nữ tham gia quản lý, giữ gìn, vệ sinh cảnh quan môi trường đương làng, ngõ xóm sạch sẽ; mô hình “Vận động Nhân dân tham gia mô hình hợp tác xã phát triển nông nghiệp công nghệ cao” của ông Hoàng Văn Nam, Bí thư chi bộ Khuổi Pjẩu, xã Quang Thuận với doanh thu đạt 200.000.000 đồng/năm.
Về các mô hình tập thể điển hình tiên tiến như: Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện với mô hình “Đoàn thanh niên vì bệnh nhân nghèo đến khám và điều trị tại bệnh viện huyện”; Chi hội phụ nữ phố Đầu Cầu với mô hình xây dựng “Quỹ tiết kiệm cộng đồng”; Tập thể Nhân dân thôn Bắc Lanh Chang, xã Lục Bình với mô hình “Tập trung tuyên truyền vận động Nhân dân đóng góp tiền, ngày công, nhân đạo từ thiện trong xây dựng NTM"; Ban Chỉ huy Quân sự huyện với mô hình “Huấn luyện dân quân, kết hợp làm công tác dân vận và đóng góp các loại quỹ”… Nhiều cấp ủy có cách làm hay, sáng tạo góp phần tạo phong trào học tập và làm theo Bác ngày càng được lan tỏa, thông qua đó, nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu đã và đang tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn huyện góp phần chương trình xây dựng nông thôn mới./.