Thị trấn Nậm Nhùn lan tỏa việc học và làm theo Bác

Đồng chí Vũ Doãn Khương - Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Nậm Nhùn cho biết: “Đảng bộ thị trấn Nậm Nhùn có 10 chi bộ bản với 135 đảng viên. Triển khai nội dung Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ, đoàn thể, cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Để việc học tập và làm theo Bác thực sự lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và đến từng cán bộ, đảng viên, Đảng ủy thị trấn thường xuyên tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy thị trấn Nậm Nhùn đã tổ chức 11 hội nghị với 473 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia.

Gắn việc học và làm theo Bác với nhiệm vụ xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên tự xây dựng kế hoạch những việc làm theo Bác, kết quả của việc làm theo là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm. Trong quá trình lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy Đảng luôn sâu sát, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng đồng chí phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn. Đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Đảng ủy thị trấn thường xuyên chỉ đạo các chi bộ và các đoàn thể phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, vai trò nòng cốt của đoàn viên, hội viên trong việc tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác ở cơ quan, đơn vị và nơi cư trú. Vì vậy, đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với đẩy mạnh các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện có hiệu quả phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Hội Cựu Chiến binh với việc đi đầu trong giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; Hội Nông dân với phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; các nhà trường gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”…

 

Nhiều mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn thị trấn Nậm Nhùn (huyện Nậm Nhùn) đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế.

Chị Đinh Thị Thỏa - Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Nậm Nhùn cho biết: “Thực hiện lời dạy của Bác “nói đi đôi với làm”, hội đã chủ động xây dựng chương trình hành động sát với điều kiện, đặc điểm nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với các phong trào lớn của hội như: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Ðoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng”... Từ đó, việc học và làm theo Bác đã đi vào thực chất, góp phần quan trọng khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và tinh thần sáng tạo trong lao động, sản xuất của cán bộ, hội viên nông dân”.

Chuyển biến rõ nét nhất trong học tập và làm theo Bác là Đảng ủy thị trấn đã lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết như: công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế… Đặc biệt, tác phong lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm đối với công việc và thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức ngày càng nâng cao. Trong công tác cải cách hành chính, cán bộ, công chức đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bộ phận "Một cửa" thị trấn Nậm Nhùn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, học hỏi, ứng dụng khoa học công nghệ và phần mềm vào xử lý công việc.

Lựa chọn các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thị trấn Nậm Nhùn đạt 43 triệu đồng; 100% cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ…

Để việc học tập và làm theo Bác thiết thực hơn nữa, thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo gắn với việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tích cực triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, làm tốt việc biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương ngày càng phát triển.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website