“5 rõ” trong việc học và làm theo Bác

 Ban Thường vụ Thành ủy tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích học và làm theo Bác.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2022 và xác định 3 nội dung có đột phá, gồm: Triển khai thực hiện Đề án đô thị thông minh (vận hành mô hình thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh; triển khai dự án xây dựng Trường THCS Nguyễn Trãi trở thành trường học thông minh); xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch, hạ tầng đô thị, y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp, giám sát hiện trường, an ninh trật tự, giao thông, thủ tục hành chính thông minh; đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở, cụ thể hoàn thành xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp 47 nhà văn hóa các tổ, bản; xây dựng phường Chiềng Lề tiêu biểu, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị năm 2022.

Thực hiện nội dung đột phá về thí điểm hoạt động Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Sau hơn 6 tháng triển khai, đến nay, Thành phố đã tích hợp 53 video và 23 video quảng bá về thành phố Sơn La lên app “Sơn La Smart”; tích hợp 29 ứng dụng lên hệ thống phần mềm “Sơn La Smart” phục vụ người dân; bổ sung chức năng báo cáo cho lãnh đạo trên App “Sơn La Smart”; tiếp nhận, xử lý 210 phản ánh. Trung tâm điều hành đô thị thông minh đã và đang từng bước hoàn thiện, nâng cấp, bổ sung các tính năng tạo thuận lợi cho người dân và chính quyền Thành phố trực tiếp giải quyết một số vấn đề phát sinh, bất cập trong đời sống xã hội. Từ đó, tạo sự đổi mới cách thức quản lý, điều hành của chính quyền, nâng cao trình độ công nghệ thông tin của cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Từng bước định hình chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, xã hội số, kinh tế số. Đối với nội dung xây dựng trường học thông minh, phường Chiềng Lề trở thành phường tiêu biểu, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị năm 2022 đang triển khai đảm bảo tiến độ.

Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Thành phố bám sát nội dung, kế hoạch thực hiện khâu đột phá của Ban Thường vụ Thành ủy để triển khai thực hiện. Việc học và làm theo Bác ở Đảng bộ phường Quyết Thắng được xác định vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là mục tiêu hành động. Bà Đoàn Thị Hiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Quyết Thắng, chia sẻ: Đảng ủy phường đã xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm mang tính chất đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể triển khai thực hiện. Quá trình triển khai luôn nêu cao vai trò gương mẫu, đầu tầu của cán bộ, đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là trong những lĩnh vực nhạy cảm, như quản lý sử dụng đất đai, sử dụng ngân sách, sử dụng tài sản công, việc thực hiện chế độ, chính sách... Đến nay phường hoàn thành rải Asphalt 6 tuyến đường, ngõ với tổng chiều dài hơn 357 m, tổng mức đầu tư gần 451 triệu đồng. Trong đó, nhà nước hỗ trợ trên 180 triệu đồng, còn lại nhân dân đóng góp.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Hướng dẫn số 75-HD/TU ngày 30/3/2020 về hướng dẫn ghi danh “Người tốt, việc tốt” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, các chi bộ, đảng bộ cơ sở; chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở định kỳ hàng quý bình xét, ghi danh “Người tốt, việc tốt”. Đến tháng 4/2022, đã có trên 9.824 lượt người tốt, việc tốt được ghi danh.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Ngô Vĩnh Thái, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, cho biết: Các chi, đảng bộ cơ sở đã đăng ký với Ban Thường vụ Thành ủy 45 mô hình tiêu biểu để thực hiện trong năm 2022. Đến nay, các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn Thành phố đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyển từ học tập sang làm theo và có những phương pháp mới, cách làm hay, tạo sức lan tỏa.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website