VKSND tỉnh Lạng Sơn học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bà Hồ Thị Lan Anh, Bí Thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh cho biết: Đảng bộ có 3 chi bộ trực thuộc với 50 đảng viên/60 công chức, người lao động. Từ năm 2016 đến nay, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) và Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ Viện KSND tỉnh cụ thể hóa các kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo của đảng ủy cấp trên để xây dựng kế hoạch của đảng bộ. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề về học và làm theo Bác. Đồng thời, chúng tôi yêu cầu 100% đảng viên, quần chúng xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và kế hoạch học tập, làm theo Bác; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân điển hình, tiêu biểu.

 

 Chi bộ Văn Phòng – Tổ chức – Khiếu tố, Đảng bộ Viện KSND tỉnh sinh hoạt định kỳ tháng 4/2022

Các chi bộ trực thuộc thường xuyên tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên đề về Chỉ thị 05, triển khai lồng ghép nội dung học và làm theo Bác trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, các cuộc họp giao ban của cơ quan hằng tuần. Trung bình, mỗi chi bộ sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2 hoặc 3 kỳ/năm. Bà Trịnh Thị Viện, Bí thư Chi bộ Văn phòng, Tổ chức, Khiếu tố cho biết: Hiện chi bộ có 17 đảng viên. Để lan tỏa việc học và làm theo Bác, ngoài việc tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên đề, trong các buổi sinh hoạt hằng tháng, chi bộ thường dành thời gian đọc các tác phẩm của Bác để đảng viên trao đổi, thảo luận rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Đơn cử như các tác phẩm: “Sửa đổi lề lối làm việc”, “Dân vận”… Đồng thời, chúng tôi đưa việc học và làm theo gương Bác là một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm. Nhờ đó, 100% đảng viên thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 05.

Việc học và làm theo Bác được Đảng bộ VKND tỉnh triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị, cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Cụ thể, đảng viên là lãnh đạo quản lý học Bác đức tính nêu gương, trách nhiệm trong công việc; đảng viên là kiểm sát viên tu dưỡng 5 đức tính Bác dạy cán bộ ngành kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”… Chị Hoàng Thị Ngân, đảng viên Chi Bộ Dân sự, Giam giữ, thi hành án cho biết: Với vai trò kiểm sát viên các vụ án về dân sự, hành chính, tôi học theo lời Bác “Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”. Bản thân không ngừng trau dồi kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu kỹ hồ sơ, khách quan trong giải quyết từng vụ án, vụ việc, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm…

Ngoài ra, hằng năm, Đảng ủy tổ chức kiểm tra đối với 1 chi bộ, giám sát đối với 1 chi bộ trở lên và giám sát đối với cấp ủy viên, đảng viên trong việc tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung của Chỉ thị 05. Đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học và làm theo Bác. Từ năm 2016 đến nay, đảng bộ có 5 lượt tập thể, 35 lượt cá nhân được Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Viện KSND tỉnh, Viện trưởng KSND tỉnh biểu dương, khen thưởng về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, tạo động lực để cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc học và làm theo Bác…

Thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo gương Bác đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên Viện KSND tỉnh. Từ năm 2016 đến năm 2021, hằng năm, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ Viện KSND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (riêng năm 2018 hoàn thành tốt nhiệm vụ). Từ đó góp phần mang lại hiệu quả trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành KSND tỉnh. Đơn cử năm 2021, viện KSND hai cấp trong tỉnh kiểm sát 769 tố giác, tin báo về tội phạm, cơ quan điều tra đã giải quyết 715 tin, đạt 92,97% (vượt chỉ tiêu 2,97%); ban hành 866 bản yêu cầu điều tra/834 vụ án hình sự mới khởi tố, đạt gần 104% (vượt chỉ tiêu gần 14%); kiểm sát 100% thông báo thụ lý giải quyết các vụ, việc dân sự, kiểm sát 1.548 bản án, quyết định của tòa án… Viện KSND tỉnh được nhận Cờ thi đua của Chính phủ là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021. Quý I, năm 2022, viện KSND hai cấp kiểm sát 176 tin, cơ quan điều tra đã giải quyết 115 tin, đạt 65,34% (tăng 8,79% so với cùng kỳ năm 2021); đề ra 229 bản yêu cầu điều tra/225 vụ án hình sự mới khởi tố (đạt 101,7%)…

Với những thành tích đạt được, tháng 4/2021, Đảng bộ Viện KSND tỉnh được nhận giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh vì đã có nhiều thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 -  2021. 


DƯƠNG DUYÊN

Theo https://baolangson.vn

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website