“Tự soi, tự sửa” ở Ðồn Biên phòng Ðắk Ðam

Duy trì thường xuyên

Bám sát kế hoạch của cấp trên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề năm 2022 được Đồn Biên phòng Đắk Đam gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, XIII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay. Việc sinh hoạt "tự soi, tự sửa" được duy trì thường xuyên để nâng cao bản lĩnh của cán bộ, đảng viên, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chủ động nhạy bén, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”.

Vượt qua khó khăn, vất vả, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Đam tuần tra bảo vệ biên giới

Thiếu tá Bùi Huy Triệu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắk Đam cho biết: Thông qua đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, cấp ủy, BCH đơn vị và mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng nghiêm túc kiểm điểm, gắn với quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Từng tổ chức, cá nhân rút ra những hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục. Từ đó, cấp ủy, BCH và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn phát huy năng lực, sức chiến đấu, xây dựng được đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn, quản lý chặt chẽ biên giới. Đồn vinh dự được Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chọn xây dựng đơn vị điểm vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.

 

 Từng cột mốc, tấc đất biên giới được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Đam bảo vệ nghiêm

Xây dựng bản lĩnh, niềm tin của bộ đội

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Thấm nhuần lời dạy của Người, cấp ủy, BCH Đồn Biên phòng Đắk Đam phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của Đảng để quần chúng noi theo.

Mặt khác, để xây dựng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đồn Biên phòng Đắk Đam chú trọng, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về vị trí, vai trò của việc tự học, tự tu dưỡng và rèn luyện.

Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hi sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống ở Đồn Biên phòng Đắk Đam

Cấp ủy, BCH đơn vị thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, kịp thời thông tin, định hướng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, nhất là trước những vấn đề dư luận quan tâm. Qua đó, xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin của bộ đội vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, ngăn ngừa những biểu hiện giảm sút ý chí, lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức, lối sống. Đi đôi với đó, nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với những cái luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù định.

Đặc biệt, thông qua các công trình trực quan của đơn vị như Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng”…, đơn vị đẩy mạnh giáo dục truyền thống anh hùng của dân tộc, quân đội, lực lượng bộ đội biên phòng và của đơn vị, làm cho từng quân nhân luôn cảm thấy tự hào là anh “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sĩ mang quân hàm xanh. Thông qua đó, mỗi quân nhân xây dựng quyết tâm học tập, công tác, thực hiện nhiệm vụ. Trung úy Bùi Răng Lâm, Đồn Biên phòng Đắk Đam chia sẻ: “Qua đợt sinh hoạt chính trị “tự soi tự sửa”, tôi thấy được ưu, khuyết điểm và xây dựng cho mình kế hoạch khắc phục. Trong đó, tôi xác định tiếp tục, tích cực học tập, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website