Trong những năm vừa qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đầu tư trang thiết bị, thực hiện số hóa các ấn phẩm đã xuất bản và ra mắt bạn đọc hệ thống xuất bản và phát hành sách điện tử trực tuyến stbook.vn, góp phần đưa các cuốn sách về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cuốn sách thường thức, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và đông đảo bạn đọc.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng Tủ sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tủ sách Chi bộ điện tử cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai

Tủ sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được ra mắt vào cuối tháng 12/2021 nhằm tuyên truyền đến đông đảo bạn đọc về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những phẩm chất đạo đức, tư tưởng, phong cách của Người để cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, noi theo. Tủ sách gồm nhiều tựa sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, được chia thành các mảng đề tài: Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách nghiên cứu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách có nội dung về học tập, phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh ở các địa phương, các ngành, lĩnh vực gắn với cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người...

Tủ sách Chi bộ tập hợp nhiều đầu sách liên quan đến công tác xây dựng Đảng, bao gồm: Sách nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, công tác đoàn thể ở cơ sở; sách phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Xuân Hòa, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, cán bộ Ban Tuyên giáo sẽ tích cực truy cập, đọc các ấn phẩm điện tử trên các nền tảng Stbook.vn, Thuviencoso.vn; đẩy mạnh học tập, tuyên truyền xuất bản phẩm lý luận, chính trị đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; đồng thời là hoạt động thiết thực nhằm cung cấp nguồn tài liệu giúp cán bộ, đảng viên của tỉnh Đồng Nai thuận tiện trong việc tra cứu, tham khảo, vận dụng vào thực tiễn công việc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Thị Thinh cho biết, việc trao tặng Tủ sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tủ sách Chi bộ là hoạt động có ý nghĩa, góp phần cung cấp nguồn tài liệu giúp cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có nguồn tư liệu chính thức để tham khảo, nghiên cứu, học tập, vận dụng; từ đó có những hiểu biết, nhận thức đúng đắn, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị to lớn về đạo đức, văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi các tủ sách này đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là hoạt động nâng cao văn hoá đọc, góp phần đưa các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến gần hơn với bạn đọc.

Trong thời gian tới, Nhà xuất bản sẽ tiếp tục lựa chọn, cập nhật thêm các sách mới vào các tủ sách điện tử này để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ nhận thức, lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, cũng như đem đến cho bạn đọc những ấn phẩm có giá trị một cách nhanh chóng và trọn vẹn nhất.

Buổi chiều cùng ngày, tại Hội trường Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng tủ sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tủ sách “Chi bộ điện tử” cho Tổng Công ty Cao su Đồng Nai; đồng thời tổ chức giới thiệu cuốn sách “Công ty Cao su Đồng Nai - hành trình xuyên thế kỷ, những dấu ấn và giá trị trường tồn (1906-1986)”./.