Thanh Hóa: Giải pháp đưa Chỉ thị 05 đi vào thực tiễn ở từng chi bộ

Chi bộ Khối Quản lý viễn thông Thanh Hóa thuộc Đảng bộ Viễn thông Thanh Hóa đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chuyên đề.

Trong sinh hoạt, cán bộ, đảng viên tập trung thảo luận sâu những nội dung, giải pháp hay những vấn đề nổi cộm đặt ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện. Từ đây, các nội dung của Chỉ thị 05 được tổ chức triển khai cụ thể, thiết thực, sát với tình hình của mỗi đơn vị, góp phần tạo nên những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học và làm theo Bác. Đặc biệt, việc sinh hoạt chi bộ chuyên đề gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tại Chi bộ Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), căn cứ hướng dẫn cụ thể của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về quy trình, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ, các cuộc sinh hoạt chuyên đề, trong đó có sinh hoạt chuyên đề về học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai một cách khoa học. Đồng chí Đỗ Xuân Trường, bí thư chi bộ, chi cục trưởng, cho biết: “Để sinh hoạt chuyên đề đạt kết quả cao, chi bộ phân công đảng viên có kinh nghiệm xây dựng kế hoạch, nội dung chi tiết để xem xét thông qua trước khi tổ chức hội nghị. Các nội dung này được xây dựng dựa trên nội dung Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; đồng thời xuất phát từ điều kiện thực tế, yêu cầu cấp bách ở đơn vị. Một số chuyên đề gắn với học và làm theo Bác đã được chi bộ chi cục triển khai trong thời gian qua như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay”, “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ, nhiệm vụ”, “Nâng cao sức chiến đấu của đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua việc đẩy mạnh, phát huy tinh thần tự giác trong việc tham gia phát biểu ý kiến của đảng viên tại các buổi sinh hoạt chi bộ chi cục”, “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động”... Qua triển khai các chuyên đề cụ thể gắn với học tập và làm theo Bác, chất lượng sinh hoạt chi bộ không ngừng được nâng lên, góp phần giải quyết được những vấn đề còn tồn tại trong thực tế lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị”.

Đối với Chi bộ Khối Quản lý viễn thông Thanh Hóa thuộc Đảng bộ Viễn thông Thanh Hóa, sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được quan tâm triển khai ngay từ đầu năm, đầu khóa. Để đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kinh doanh, cuộc vận động học tập và làm theo Bác được xem là một trong những giải pháp để huy động nguồn lực trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Trong quá trình triển khai các cuộc họp chi bộ, chuyên đề được cụ thể hóa thành các nội dung gắn liền với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị để đưa ra thảo luận, bàn bạc công khai trong chi bộ. Không những thế, thông qua nghiên cứu, xây dựng các nội dung này, mỗi đảng viên còn có thêm cơ hội tìm hiểu về tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác Hồ, làm cơ sở đưa Chỉ thị 05 vào thực tiễn.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề thường xuyên ở cơ quan, đơn vị là việc làm cần thiết. Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành tài liệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nội dung quan trọng để các chi bộ triển khai sinh hoạt, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bài và ảnh: Nguyễn Mai

Theo https://baothanhhoa.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website