Học và làm theo Bác với nội dung đột phá ở Đảng bộ xã Hồ Thầu

 Người dân thôn Tân Phong, xã Hồ Thầu chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa. Ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

Đảng bộ xã Hồ Thầu hiện có 13 chi bộ trực thuộc với 228 đảng viên. Nhìn lại nhiệm kỳ 2015 – 2020 vừa qua, với các giải pháp cụ thể trong việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đem lại những kết quả đáng khích lệ. Đảng ủy tập trung lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh đột phá về kinh tế gắn với tổ chức lại sản xuất cho nông dân, chuyển giao KHKT, đưa giống cây trồng có năng xuất, chất lượng cao vào sản xuất. Triển khai cơ chế hỗ trợ để mở rộng diện tích cây trồng, vật nuôi có thế mạnh của địa phương, quy hoạch sản xuất theo vùng và nhóm sở thích; phát triển, mở rộng du lịch cộng đồng. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Đến cuối năm 2020, xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định 2 nội dung đột phá: Đột phá chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển du lịch gắn với phát huy bản sắc văn hóa và đổi mới đạo đức công vụ, phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức. Đây cũng là 2 nội dung được Đảng bộ xã xác định nhằm tạo đột phá trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Phượng Chàn Nu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã luôn xác định gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn; tránh dàn trải, không tạo được dấu ấn rõ nét. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên cũng thực hiện đăng ký những việc làm theo sát với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện nội dung đột phá chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cấp ủy, chính quyền xã xác định tập trung lãnh, chỉ đạo phát triển nông nghiệp hàng hóa, chú trọng mở rộng các loại cây, con “đặc sản”. Với tiềm năng lớn trong phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, hiện xã đang vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng rau chuyên canh, Dâu tây, phát triển các loại cây dược liệu có giá trị kinh tế như: Sâm ngũ diệp, Sâm ngọc linh, Tam thất, Sa nhân tím, quế… Đồng thời, tuyên truyền nhân dân đẩy mạnh chăn nuôi trâu, bò hàng hóa gắn với trồng cỏ, nuôi lợn thương phẩm và gia cầm. Khuyến khích thành lập các nhóm sở thích, tổ hợp tác, HTX để xây dựng liên kết khép kín từ khâu sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

Với nền văn hóa đậm đà bản sắc cùng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, có đỉnh núi Chiêu Lầu Thi nên du lịch, dịch vụ cũng là một lĩnh vực tiềm năng của xã. Đảng bộ xã xác định đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; thu hút đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư vào kinh doanh phát triển du lịch.

Với nội dung đột phá đổi mới đạo đức công vụ, phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức; Đảng ủy xã đang tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng và đảng viên; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng gần dân, sát dân. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức xã. Ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc; thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Lựa chọn các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính đột phá gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT - XH ở địa phương.

 

 NGUYỄN PHƯƠNG

Theo http://baohagiang.vn

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website