Gia Lai: Chỉ thị 05 và mục tiêu trăm năm

Thuyết phục những việc làm theo Bác

Một trong 3 cá nhân của tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là Đại úy Đinh Ơring-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Mơr (huyện Chư Prông). Anh gần dân, bám nắm cơ sở để tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn người dân chăm lo làm ăn, phát triển sản xuất, không tin, không nghe, không theo kẻ xấu. Anh còn là người cán bộ gần gũi, lắng nghe ý kiến đồng chí, đồng đội, tham mưu giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ.

Đại úy Đinh Ơring cho rằng là cán bộ chính trị nên bản thân luôn đi đầu thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị, kịp thời tham mưu Đảng ủy, chỉ huy Đồn các mặt hoạt động.

Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW do Tỉnh Đoàn tổ chức, mô hình “Giữ gìn bản sắc văn hóa cồng chiêng dân tộc” do Huyện Đoàn Chư Sê triển khai thu hút sự chú ý của mọi người. Với mô hình này, 12/15 xã có đội cồng chiêng, thu hút hơn 250 thanh thiếu nhi tham gia. Xã Ayun có 6 làng thì cả 6 đều có đội cồng chiêng. Hàng năm, Huyện Đoàn phối hợp tổ chức liên hoan biểu diễn cồng chiêng, hát dân ca tạo cơ hội cho các đơn vị giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

 

 Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Gia Lai tham dự hội nghị trực tuyến quán triệt chuyên đề toàn khóa năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Ảnh: Phương Linh

Một điển hình có cách làm hay khác là Chi bộ làng O Grang, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai. Chi bộ có 15 đảng viên chính thức và 2 đảng viên dự bị. Trên cương vị người đứng đầu, Bí thư Puih Vít và tập thể đảng viên “nói đi đôi với làm” vận động mở rộng đường đi dài khoảng 2 km để bà con đi lại và vận chuyển nông sản thuận lợi. Đồng tình hưởng ứng, những đảng viên như: Rơ Mah Tuân, Siu Tir, Rơ Châm Dek, Siu Htin tiên phong hiến đất làm đường, sau đó là 16 hộ dân. Chi bộ còn cùng với Ban Nhân dân thôn huy động người dân đóng góp ngày công lao động tu sửa, vệ sinh đường giao thông, cải tạo khuôn viên nhà sinh hoạt cộng đồng và khu tập luyện thể dục thể thao, phân loại rác thải, đào hố xử lý trong vườn nhà để bảo vệ môi trường và sức khỏe... Những hoạt động đó thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo tập hợp, đoàn kết người dân giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống...

Trên bình diện chung, kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 100% cấp ủy, tổ chức Đảng và trên 95% cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh được học tập, quán triệt về nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hàng năm. Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được nhân rộng ở các đơn vị, địa phương trong tỉnh. Tổng hợp sau 5 năm, Đảng bộ tỉnh có 2 tập thể, 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 25 tập thể, 39 cá nhân; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh đã biểu dương và tặng giấy khen cho 2.167 tập thể, 4.835 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 để xây dựng đất nước hùng cường

Tháng 6-2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, nghiên cứu chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đây là chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trên cơ sở Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW ngày 17-7-2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu giúp Tỉnh ủy xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề toàn khóa trong toàn tỉnh. Sau hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập quán triệt cho cán bộ chủ chốt từ cấp tỉnh đến cấp xã, tới đây, đảng viên ở cơ sở, đoàn viên, hội viên cũng sẽ nghiên cứu quán triệt đầy đủ chuyên đề này. Bước tiếp theo là xây dựng và triển khai thực hiện thông qua các chương trình, kế hoạch ở các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể. Trong đó, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để ưu tiên thực hiện. Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc học tập quán triệt cũng như triển khai thực hiện cần linh hoạt, phù hợp song phải đảm bảo hiệu quả; chương trình, kế hoạch cần cụ thể, sâu sát, xác định rõ yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp có tính khả thi cao.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tống Thới Mốc, để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa trong thời gian tới đạt hiệu quả, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các nghị quyết, chỉ thị về các lĩnh vực, nhất là về công tác tổ chức và cán bộ, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Cán bộ, đảng viên thể hiện nhận thức về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; lấy hiệu quả nêu gương và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm cơ sở để đánh giá kết quả “làm theo”. Tuyên truyền, giáo dục, đăng ký làm theo Bác, biểu dương, nêu gương người tốt-việc tốt để tạo sức lan tỏa tới tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên. Cán bộ lãnh đạo, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác để đưa việc học tập và làm theo Bác thành việc làm hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp học tập và làm theo Bác với công tác xây dựng Đảng. Lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm và có biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm, mang lại kết quả cụ thể, nhằm củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Cụ thể hóa nội dung đột phá trong học tập, làm theo Bác gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện những nhân tố điển hình, mô hình, giải pháp đem lại hiệu quả thiết thực, có ảnh hưởng tích cực đến cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân các dân tộc trong tỉnh...

“Thực hiện tốt chuyên đề là giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại: xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, làm tiền đề hướng đến năm 2045-kỷ niệm 100 năm thành lập nước-nước ta đạt mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao như văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra”-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đúc kết.

THẤT SƠN

Theo https://baogialai.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website