Phủ Lý khen thưởng các mô hình tiêu biểu học và làm theo Bác

Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý, Chủ tịch HĐND thành phố.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo đánh giá kết quả triển khai xây dựng mô hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ thành phố Phủ Lý cho thấy: 5 năm qua, BTV Thành ủy Phủ Lý đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai xây dựng, tổ chức thực hiện và nhân rộng mô hình điểm học tập, làm theo Bác. Các chi, đảng bộ của thành phố đã lựa chọn đăng ký xây dựng, nhân rộng mô hình phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các mô hình hoạt động ngày càng nền nếp, thiết thực, hiệu quả.

Năm 2017, Đảng bộ thành phố Phủ Lý là một trong 3 đơn vị được BTV Tỉnh ủy lựa chọn xây dựng mô hình điểm của tỉnh. Đến nay, toàn thành phố đã có 193 mô hình học tập, làm theo Bác được triển khai thực hiện, trong đó 167 mô hình phát huy hiệu quả đang tiếp tục nhân rộng, một số mô hình điển hình cấp tỉnh, cấp thành phố được đánh giá cao như: “Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị”; “Xây dựng phong cách ứng xử văn hóa, nhân văn, khoa học trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo”; “Xây dựng chi bộ đảng, lãnh đạo thôn và các chi hội đoàn thể trong hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”; “Trồng rau an toàn”...

Các mô hình thể hiện sự sáng tạo, năng động, thiết thực, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố. Tinh thần trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên, qua đó, góp phần thiết thực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của thành phố, xây dựng diện mạo thành phố ngày càng văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp.

Với những kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện mô hình học tập, làm theo Bác, Đảng bộ thành phố đã có 1 tập thể được BTV Tỉnh ủy tặng bằng khen; 30 tập thể được Thành ủy thành phố tặng giấy khen; trên 70 tập thể được khen thưởng cấp cơ sở.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Thành ủy Phủ Lý đã rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt hơn nữa các mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới.

Các tập thể xuất sắc được tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị.

Biểu dương, đánh giá cao kết quả xây dựng, thực hiện mô hình “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhằm phát huy kết quả đạt được, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong thực hiện Chỉ thị 05, tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình học tập, làm theo Bác, thời gian tới BTV Thành ủy Phủ Lý cần tập trung quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, làm theo Bác trong toàn đảng bộ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân; đưa những nội dung học tập, làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên với những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân rộng mô hình tiêu biểu gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, đánh giá hiệu quả các mô hình; kịp thời biểu dương khen thưởng những mô hình tiêu biểu, tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, sáng tạo trong toàn đảng bộ, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia.

Tại hội nghị, Thành ủy Phủ Lý đã khen thưởng 23 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng, thực hiện mô hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022.

Phương Dung

Theo https://baohanam.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website