Lan tỏa tinh thần học Bác trong thanh, thiếu nhi

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai các giải pháp thực hiện với nhiều nội dung, chương trình hành động cụ thể từ tỉnh đến cơ sở. Các cấp bộ Đoàn, Hội quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước về vị trí, vai trò của thế hệ trẻ, về đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho thế hệ trẻ; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030” để bồi dưỡng lực lượng kế cận vừa hồng, vừa chuyên.

Xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung trọng tâm, xuyên suốt, các cấp bộ Đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ Đoàn các cấp, giá trị, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử; triển khai sôi nổi thông qua các phong trào hành động cách mạng như: Thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, xung kích bảo vệ Tổ quốc. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, ĐVTN, thiếu nhi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai linh hoạt gắn với từng nhóm đối tượng, đa dạng hình thức truyền thông hiện đại và lan tỏa sâu rộng. Tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động về việc rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ Đoàn, ĐVTN thi đua học tập và làm theo Bác.

 

 Hoạt động hành trình về địa chỉ đỏ thường xuyên được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thực hiện, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức cho đoàn viên thanh niên.  (Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên thăm, tìm hiểu khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ).

 Với tinh thần xung kích, tình nguyện, không ngại khó khăn, các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực vì cuộc sống cộng đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiêu biểu như: Giúp ĐVTN thoát nghèo, thanh niên chậm tiến; thăm, tặng quà cho người có công; tham gia xây dựng công trình thanh niên “Mái ấm thanh niên”, “Nhà nhân ái”…

Nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ toàn tỉnh thực hiện 10 công trình thanh niên cấp tỉnh, 112 công trình thanh niên cấp huyện, 534 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng. Cụ thể: Khánh thành 102 km đường điện “Thắp sáng đường quê”; trồng, chăm sóc hơn 723 nghìn cây xanh các loại; xây dựng 132 mô hình, giải pháp hỗ trợ thanh niên yếu thế; triển khai 350 điểm tập kết rác thải nội đồng; tư vấn, hướng nghiệp cho 161.023 ĐVTN; xây dựng 20 “Mái ấm thanh niên”, 128 công trình thanh niên “Khu vui chơi cho thiếu nhi”, tổng trị giá hơn 1,8 tỷ đồng… Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, tiếp tục phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đảm nhận 45 công trình, phần việc thanh niên; trao tặng  2.500 suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, thương - bệnh binh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá gần 1,1 tỷ đồng; khám, phát thuốc miễn phí cho 2.550 đối tượng là thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Công tác xây dựng lề lối, phong cách cán bộ Đoàn là nội dung quan trọng trong học tập và làm theo Bác. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn duy trì, chỉ đạo có hiệu quả công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng gắn với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm, nêu gương của cán bộ Đoàn các cấp, chỉ đạo các cán bộ Đoàn là đảng viên đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII); cán bộ Đoàn cấp tỉnh thực hiện chủ trương đi cơ sở “1+2”; duy trì mô hình Tủ sách thanh niên làm theo lời Bác, các hoạt động tuyên dương, nhân rộng điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp được tổ chức định kỳ, thường xuyên. Trong nhiệm kỳ, có 205 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực được tuyên dương.

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đoàn; phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành, các tổ chức cơ sở Đoàn trong lựa chọn nội dung học tập, đề cao tính tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website