Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác

Ý thức được nhiệm vụ đó, cấp ủy và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, công tác chuyên môn và không ngừng đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc học tập phong cách quần chúng, dân chủ và phong cách nêu gương.

Về phong cách quần chúng, đơn vị luôn chủ động trong việc theo dõi, nắm bắt và tổng hợp tình hình an ninh chính trị, tình hình về ứng xử, tác phong của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) qua nhiều kênh thông tin như: báo cáo của các đơn vị, Công an địa phương; các phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, phân tích, đánh giá và tham mưu giúp Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, Công an địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp nghiệp vụ trong đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND; chủ động nắm bắt tình hình thực tế, tham mưu, đề xuất mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự vào các dịp lễ, sự kiện chính trị lớn của đất nước và địa phương; tham mưu thực hiện tốt công tác cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm, theo dõi và nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên về năng lực, sở trường công tác, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng; trên cơ sở đó, bố trí vị trí công tác phù hợp, phát huy được năng lực, sở trường của từng đồng chí; đồng thời, thường xuyên luân chuyển cán bộ nhằm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, chỉ huy. Quán triệt cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt và chấp hành tốt các quy định, phong tục tập quán, văn hóa của địa phương nơi cư trú, nơi đóng quân; luôn gần gũi, tôn trọng, giúp đỡ Nhân dân; kính trọng người cao tuổi, yêu mến trẻ em, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ người yếu thế; bản thân và gia đình phải luôn gần gũi, đoàn kết, giúp đỡ hàng xóm láng giềng trong cuộc sống. Ngoài ra, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đoàn chủ trì tham mưu, tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND.

 

 Tập thể và cá nhân thuộc Phòng Tham mưu (Công an tỉnh) nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Văn Ngọc

Về phong cách dân chủ, đơn vị tham mưu giúp Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở. Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế làm việc của Đảng ủy và quy chế làm việc của đơn vị; trong đó, định kỳ phân công đảng ủy viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ, thường xuyên và đột xuất làm việc với các đội, tổ chức Đoàn, Hội nhằm nắm bắt tình hình và lắng nghe ý kiến đóng góp, phản ánh để kịp thời giải quyết; trong thực hiện nhiệm vụ có sự phân công, phân nhiệm cụ thể và gắn trách nhiệm với từng cá nhân. Mọi công tác lớn đều tuyệt đối chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đưa ra tập thể bàn bạc, lấy ý kiến và quyết định một cách khách quan, dân chủ theo đúng quy định, nhất là trong sinh hoạt Đảng và công tác tổ chức cán bộ của đơn vị. Phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của mỗi cán bộ, đảng viên.

Về phong cách nêu gương, Phòng Tham mưu luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng lực lượng. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy luôn chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, chính quyền về trách nhiệm nêu gương; luôn tự nghiêm khắc với bản thân; gương mẫu, tự giác trong công tác, sinh hoạt và chấp hành kỷ luật; chủ động nêu gương, chủ động học tập, rèn luyện để thông thạo nghiệp vụ chuyên môn, cùng lăn lộn vào công việc với cán bộ, không “chỉ tay năm ngón”, hô hào chung chung; đề cao trách nhiệm, hết lòng, hết sức vì tập thể; thể hiện rõ quyết tâm chính trị, nỗ lực mạnh mẽ trong tham mưu, triển khai với tinh thần quyết liệt, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lãnh đạo, chỉ huy xác định phải giành phần khó về mình và phải chịu trách nhiệm trước cấp trên về những việc được giao, không đổ cho cấp dưới.

Nhờ làm tốt các mặt công tác liên quan, Phòng Tham mưu được Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đánh giá cao, là đơn vị cơ sở luôn dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; Chính phủ tặng cờ thi đua; 3 lần được Bộ Công an và 1 lần được UBND tỉnh tặng cờ thi đua; 5 năm liên tục, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và nhiều lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Thời gian qua, cùng với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn tiếp tục diễn biến, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp thì tác động của mặt trái cơ chế thị trường và quá trình hội nhập quốc tế, của công nghệ thông tin, internet (nhất là mạng xã hội) làm nảy sinh nhiều vấn đề tác động tiêu cực đến xã hội nói chung và lực lượng Công an nói riêng. Những diễn biến tiêu cực trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng, đạo đức, lối sống tiếp tục tác động, ảnh hưởng đến đạo đức, văn hóa, ứng xử và phong cách của cán bộ CAND, làm cho một số cán bộ, chiến sĩ dao động, phai nhạt lý tưởng cách mạng, chạy theo lối sống thực dụng, phát sinh những biểu hiện sai trái khi giao tiếp, ứng xử với người dân, đồng nghiệp.

Trước tình hình đó, năm 2017, lực lượng Công an đã phát động cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”. Đây là cuộc vận động lớn của ngành Công an nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11, ngày 26-10-2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới”.

Hưởng ứng cuộc vận động gắn với việc triển khai Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, qua quá trình triển khai thực hiện, Đảng bộ đơn vị đúc kết một số vấn đề vừa là kinh nghiệm, vừa là nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng phong cách cán bộ CAND nói chung, phong cách cán bộ tham mưu nói riêng trong tình hình hiện nay.

Đối với phong cách quần chúng, quán triệt cán bộ, đảng viên quyết tâm xây dựng, rèn luyện tác phong quần chúng theo gương Bác, gương mẫu trong lời nói, việc làm. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là một tuyên truyền viên làm công tác dân vận mọi lúc, mọi nơi, nắm và hiểu tâm tư, tình cảm, những vấn đề đang được dư luận quan tâm và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để vận dụng vào công tác tham mưu. Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá tình hình, tham mưu lãnh đạo ban hành các văn bản sát với thực tế, gắn liền với quyền và lợi ích của người dân.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Thông tư số 27 của Bộ Công an quy định quy tắc ứng xử của CAND và Quyết định số 3104 của Bộ Công an quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và người dân đối với CAND để các cơ quan, tổ chức và người dân biết, giám sát thực hiện và tích cực tham gia góp ý xây dựng lực lượng CAND, nhất là về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong CAND.

Đối với phong cách dân chủ, đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp công tác tư tưởng theo hướng gắn với thực tiễn, với cơ sở nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối của cán bộ, chiến sĩ Công an với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên thông qua các cuộc họp, qua địa phương hoặc thông qua gặp gỡ cá biệt trực tiếp để tìm hiểu, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về tâm tư, nguyện vọng của từng cán bộ, đảng viên. Xây dựng lề lối làm việc dân chủ, cấp trên thường xuyên kiểm tra cấp dưới, cấp dưới phải phê bình cấp trên, giúp nhau kinh nghiệm và sáng kiến, giúp nhau cùng tiến bộ. Tự phê bình và phê bình nhau theo tinh thần nhân ái và lập trường cách mạng. Coi trọng dân chủ rộng rãi, mọi việc, nhất là những việc lớn, quan trọng phải đưa ra tập thể bàn bạc, phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể. Thực hiện dân chủ đi đôi với kỷ luật để việc tổ chức triển khai thực hiện được nghiêm túc, đúng đắn.

Đối với phong cách nêu gương, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, nhất là đối với cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức trong việc tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức Đảng. Thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, thi đua khen thưởng để động viên, khích lệ tinh thần kết hợp với đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình; nâng cao tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao. Tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, đảng viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực phục vụ công tác.

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kiên quyết các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của pháp luật, của ngành, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa”, quan liêu, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của người dân gắn với việc thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch số 68-KH/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 63-KH/ĐUCA của Đảng ủy Công an tỉnh “về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CAND”. Từng cán bộ, đảng viên không ngừng rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, tư tưởng, lập trường cách mạng; luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ, vì sự tiến bộ của tập thể và cá nhân, kiên quyết bảo vệ lẽ phải, công lý nhưng cũng kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn cái sai trái, vi phạm pháp luật, xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website