Lan tỏa nhiều mô hình học tập và làm theo Bác

Xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, hành động trong từng cán bộ, đảng viên, huyện Long Phú quan tâm chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện công tác này. Huyện ủy chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là chọn những mô hình hay, cách làm mới, các tập thể, cá nhân có thành tích để nhân rộng, điển hình, nhằm tạo sức lan tỏa về tinh thần học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân. Cùng với đó, các đảng bộ, chi bộ đều duy trì tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo Bác mỗi tháng một lần, gắn với kiểm điểm kết quả công tác trong tháng, có nhận xét, đánh giá việc học tập và làm theo. Nội dung sinh hoạt tập trung vào các chuyên đề hàng năm, cùng những bài nói, bài viết, tác phẩm, những lời dạy của Bác, phim tư liệu, những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; Quy định về những điều đảng viên không được làm.

 

 Mô hình “Khu dân cư không có thanh niên mắc các tệ nạn xã hội”. Ảnh: CHANH THA

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được kết quả tốt, các đảng bộ, chi bộ đã chọn những nội dung mang tính đột phá, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực và nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập và làm theo Bác trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo đó, các đơn vị đã xây dựng nhiều mô hình hay và một số đơn vị tạo nên những đột phá. Điển hình như: Hợp tác xã Thành Công (xã Phú Hữu), với diện tích canh tác lúa trên 40ha được chứng nhận VietGAP; Hợp tác xã Nông nghiệp Phát Đạt (xã Châu Khánh) có diện tích canh tác gần 12ha rau màu được chứng nhận VietGAP. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tiếp tục được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện, đến nay có trên 10 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó có 1 sản phẩm đạt 4 sao là bưởi da xanh của Hợp tác xã Trường Phát, xã Phú Hữu, với diện tích gần 46ha, có 66 thành viên tham gia; mô hình “camera an ninh”; “Ánh sáng an ninh” ở hầu hết các xã, thị trấn; mô hình “Họ đạo tự quản” thị trấn Đại Ngãi và xã Tân Thạnh; mô hình “làm giảm tội phạm và các tệ nạn xã hội”, “Không có ma túy” xã Hậu Thạnh, “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Tổ tham gia tự quản đảm bảo an ninh trật tự”; mô hình “Khu dân cư không có thanh niên mắc các tệ nạn xã hội”; mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”; duy trì và nhân rộng mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện “Phụ nữ tiết kiệm làm theo lời Bác”; duy trì và nhân rộng mô hình của Hội Nông dân huyện “Sản xuất lúa chất lượng cao”; mô hình “chăn nuôi bò sinh sản” của Hội Cựu chiến binh huyện; mô hình “Hạt gạo chia sẻ” của Huyện đoàn Long Phú; mô hình “Hỗ trợ mua bán nhỏ” của Mặt trận Tổ quốc huyện… Đó là những mô hình đột phá của các chi, đảng bộ trực thuộc và còn hàng trăm mô hình khác của các cơ quan, đơn vị thực hiện mô hình học tập và làm theo Bác đang phát huy hiệu quả và lan tỏa đến quần chúng nhân dân trong huyện.

Qua thực hiện các mô hình, có nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy đã biểu dương, khen thưởng 15 tập thể và 25 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; 60 tập thể và 82 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt là huyện Long Phú có 2 tập thể và 3 cá nhân được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen; 1 cá nhân và 1 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Việc biểu dương, khen thưởng này đã mang lại hiệu quả tích cực trong khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt hơn nữa việc học tập và làm theo Bác.

Có thể khẳng định rằng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ trong các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên mà còn lan tỏa mạnh đến quần chúng nhân dân, các cơ sở thờ tự bằng tình yêu thương, lòng kính trọng trước tấm gương đạo đức vĩ đại của Người.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website