Lai Châu: Gắn việc học và làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước

Nhận thức rõ việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ chí Minh là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên, Đảng bộ tỉnh Lai Châu xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 là nhiệm vụ quan trọng vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa lâu dài để xây dựng nền tảng tinh thần xã hội tốt đẹp trong tình hình mới.

Trong 5 năm qua, toàn Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã tổ chức được hơn 9.600 hội nghị học tập, quán triệt cho trên 198.800 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tuyên truyền cho hơn 756.800 lượt đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân. Toàn tỉnh có trên 232.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng kế hoạch học tập, làm theo Bác. Công tác kiểm tra, giám sát được Tỉnh ủy Lai Châu thực hiện thường xuyên qua trên 1.770 cuộc kiểm tra, giám sát đối với hơn 950 tổ chức Đảng, 1.820 đảng viên. 

 

 Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bản Nậm Cầy (xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn) có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nguồn ảnh: tuyengiao.vn

Đến nay, Lai Châu có hơn 140 mô hình, cách làm hiệu quả do các tổ chức, cá nhân làm chủ. Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình như: anh Giang Văn Quý, huyện Than Uyên có sáng kiến nâng cao năng suất lao động mỗi năm thu về 700 triệu đồng; ông Đào Ngọc Sơn, thành phố Lai Châu với mô hình trồng rau thủy canh cho thu nhập trên 700 triệu đồng/năm; bà Tô Thị Bắc huyện Than Uyên với mô hình trang trại chăn nuôi có thu nhập gần 500 triệu đồng/năm…

Trong giai đoạn tới, Tỉnh ủy Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, hệ thống chính trị, nhân dân; đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên; cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy bằng việc làm thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng…

Tỉnh ủy Lai Châu cũng xác định 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó có việc tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị gắn với nhiệm vụ chính trị và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thường xuyên đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền miệng trên báo chí, mạng xã hội tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động; xác định nội dung đột phá cần thực hiện trong từng năm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị./.

Tuệ Anh

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website