Quảng Ngãi: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Võ Thanh An; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Đình Trà chủ trì buổi Tọa đàm.

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Võ Thanh An nhấn mạnh, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước có giá trị lý luận và giá trị thực tiễn sâu sắc, có sức sống mạnh mẽ, là động lực quan trọng đối với sự phát triển của của đất nước. Người đã lấy thi đua làm động lực phát huy lòng yêu nước, thể hiện thông qua những hành động cụ thể trong lao động sản xuất và chiến đấu, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Buổi tọa đàm nhằm đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước tại các cơ quan, đơn vị gắn với việc học tập và làm theo Bác, từ đó rút ra những kinh nghiệm, cách làm hay; những tồn tại hạn chế cần khắc phục.

 

 Nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị 05. (Ảnh: quangngaitv.vn)

Tham luận của các cơ quan, đơn vị được chia sẻ, thảo luận tại buổi tọa đàm đã làm sinh động, sáng tỏ thêm việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại các cơ quan, đơn vị gắn với Học tập và làm theo tấm gương của Bác; tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức cơ quan trong mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực trạng và giải pháp thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan.

Đồng chí Võ Thanh An, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho rằng: Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh. Phong trào thi đua yêu nước phải thường xuyên, liên tục, tự giác, gắn với nhiệm vụ của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

Trong bối cảnh tác động của COVID-19, các cơ quan, đơn vị sẽ đẩy mạnh việc phát huy các sáng kiến, sáng tạo, đổi mới trên các lĩnh vực, góp phần vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế. Thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

PV

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website