Đồng Nai: Cán bộ Đoàn chủ chốt học tập chuyên đề về Học và làm theo Bác năm 2021

Cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh Đoàn tham gia học tập trực tuyến chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2021. (Ảnh: Tỉnh Đoàn cung cấp)

Tại buổi học trực tuyến, cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh Đoàn Đồng Nai, cán bộ chủ chốt các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc, Nhà thiếu nhi tỉnh Đồng Nai đã được nghe TS.Vũ Trung Kiên, Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh triển khai nội dung chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

Sau khi học tập chuyên đề, Tỉnh Đoàn cũng đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chuyên đề năm 2021 thông qua phần mềm My Aloha và trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 10 phút.

Các câu hỏi sẽ xoay quanh nội dung Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung chuyên đề năm 2021"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". Ngoài ra, một số câu hỏi của cuộc thi cũng sẽ đề cập đến nội dung kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị trong đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2026.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, quán triệt và phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên những nội dung của Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị và nội dung chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Do tính chất quan trọng đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc, Nhà thiếu nhi tỉnh tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai, đôn đốc để đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi./.

Nga Sơn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website