Yên Bái: Ra mắt mô hình “Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Đảng ủy Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh tổ chức ra mắt mô hình tiên tiến “Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”. Ảnh: baoyenbai.com.vn

Tại buổi ra mắt, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh, đại diện các chi bộ, đoàn thể trong Công ty đã ký cam kết thực hiện mô hình tiên tiến "Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” .

Mô hình nhằm giáo dục cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ; doanh nghiệp bảo đảm các quyền lợi, chính sách cho người lao động; thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; tuân thủ về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bình đẳng giới, an toàn vệ sinh lao động, quyền lợi lao động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng, đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, xóa đói giảm nghèo; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước… Thời gian cam kết thực hiện từ năm 2021- 2023.

Việc ra mắt mô hình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân viên và người lao động trong Công ty về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, cụ thể, thường xuyên; thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, đặc biệt là việc thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, doanh nghiệp./.

PV

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website