Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân

Quang cảnh buổi tọa đàm

Tham dự tọa đàm có 350 cán bộ, chiến sĩ trong toàn Lữ đoàn, Thượng tá Lương Xuân Giáp, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn chủ trì tọa đàm. Với tinh thần cởi mở, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ đã giao lưu, trao đổi, khẳng định vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những phẩm chất, giá trị cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ; chia sẻ những kết quả nổi bật, cách làm sáng tạo trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Các đại biểu đã đề xuất nhiều nhóm giải pháp để tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, kịp thời ngăn chặn mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thượng tá Lương Xuân Giáp, Bí thư Đảng ủy, Chỉnh ủy Lữ đoàn 146 phát biểu tại tọa đàm

Tọa đàm là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, giúp cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hiểu rõ hơn về những đặc trưng cơ bản của phẩm chất, chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; các tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những nhiệm vụ thiết thực của từng đơn vị, từng cá nhân; nhận diện các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân để giữ vững, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Từ đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn sống có lý tưởng cách mạng, có đạo đức, lối sống văn hóa, có bản lĩnh, tác phong công tác khoa học, hiệu quả, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website