Agribank Nam Thanh Hóa đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Cán bộ, nhân viên Agribank Nghi Sơn trao đổi nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng.

Căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, Đảng ủy Chi nhánh Agribank Nam Thanh Hóa đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc lựa chọn xây dựng, tổ chức thực hiện các mô hình học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như chi bộ bám sát chương trình, kế hoạch xây dựng mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến, với chủ đề đoàn thanh niên phòng dịch vụ và marketing đi đầu trong công tác xây dựng môi trường làm việc văn minh, xanh - sạch - đẹp góp phần tăng cường trách nhiệm trong thực hiện nếp sống văn hóa công sở, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng... Qua tổ chức thực hiện cho thấy, các mô hình đã lựa chọn đúng việc, đúng trọng tâm và phù hợp với công việc thực tế hàng ngày ở các chi bộ, cũng như từng bộ phận nghiệp vụ để cán bộ, đảng viên, nhân viên thực hiện đạt hiệu quả.

Qua thực hiện, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả đã có tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, nhất là phục vụ khách hàng. Phát huy sáng kiến, nâng cao hiệu quả công việc, cán bộ, đảng viên Agribank đề cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tăng trưởng và mở rộng tín dụng phải bảo đảm yêu cầu, như vốn được đầu tư đúng mục đích, đúng đối tượng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho cả khách hàng và ngân hàng. Để đạt được mục đích đó, Đảng bộ Agribank Nam Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách phát triển kinh tế của Nhà nước và của địa phương để xác định đúng đối tượng cần mở rộng vốn đầu tư, như thực hiện tốt chủ trương, chính sách về tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh cho vay vốn theo các chương trình, đề án, mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Agribank Nam Thanh Hóa luôn gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua. Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng bộ Agribank Nam Thanh Hóa đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các chi bộ, phòng nghiệp vụ để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Nội dung của phong trào thi đua được cụ thể hóa và đặt tại vị trí dễ nhìn để ghi nhớ thực hiện. Từ đó, cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn đảng bộ nhận thức một cách sâu sắc mục đích, yêu cầu của phong trào thi đua và những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong thực thi công việc hằng ngày, nhất là trong thực hiện văn hóa công sở. Nhờ vậy, hằng năm đơn vị luôn bảo đảm kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Tính đến 15-11-2022, kết quả huy động vốn đạt của ngân hàng đạt 12,4 nghìn tỷ đồng, tăng 850 tỷ đồng so với đầu năm; đầu tư tín dụng đạt 14,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1.300 tỷ đồng so với đầu năm.

Đồng chí Trần Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Nam Thanh Hóa, cho biết: Đảng ủy luôn chủ động nắm bắt, dự báo tình hình kinh tế để kịp thời chỉ đạo, định hướng hoạt động kinh doanh. Nhờ học và làm theo Bác, ngân hàng đã tập trung tối đa mọi nguồn lực để khắc phục khó khăn, triển khai hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai, góp phần phục hồi nhanh nền kinh tế, giữ vững vai trò chủ đạo cung ứng nguồn vốn phục vụ phát triển ở địa bàn nông nghiệp, nông thôn. Học tập tư tưởng, đạo đức của Bác về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của Nhân dân, Đảng ủy Agribank Nam Thanh Hóa chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt công tác huy động vốn và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, đời sống của Nhân dân, nhất là khách hàng ở địa bàn nông thôn.

Đáng chú ý, để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Agribank Nam Thanh Hóa luôn hoàn thành tốt các công việc thường xuyên, vận hành tối ưu hệ thống công nghệ thông tin hoạt động thông suốt, hiệu quả. Trong công tác ngân quỹ, đơn vị luôn bảo đảm an toàn về tài sản của ngân hàng và khách hàng. Bên cạnh đó, chú trọng đưa các sản phẩm dịch vụ mới vào phục vụ khách hàng. Hiện nay, ngoài dịch vụ chuyển tiền trực tiếp tại quầy giao dịch, chi nhánh duy trì hoạt động của 23 máy ATM/CDM tại các khu tập trung dân cư và thuận tiện giao thông tại TP Thanh Hóa, trung tâm các huyện và các phòng giao dịch, bảo đảm chất lượng phục vụ khách hàng ở mọi thời điểm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website