Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh chú trọng đạo đức công vụ, sát dân, gần dân
 Bí thư Quận ủy Quận 1 Tô Thị Bích Châu phát biểu kết luận tọa đàm.

Tại Tọa đàm “Giải pháp xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn Quận 1” diễn ra chiều 29/11, do Quận ủy Quận 1 tổ chức, đồng chí Tô Thị Bích Châu, Bí thư Quận ủy Quận 1 yêu cầu các địa phương, đơn vị trên địa bàn phải xác định việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trước hết là xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; chú trọng xây dựng đạo đức công vụ; sát dân, gần dân và kịp thời đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của người dân là nhiệm vụ hàng đầu.

Đề dẫn tọa đàm cho biết: Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, thời gian qua, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nội dung của Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị nhằm tiếp tục lan tỏa hơn nữa sức sống và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Qua hơn một năm thực hiện, với tinh thần vừa làm vừa tìm tòi, học hỏi hệ thống chính trị quận đã từng bước thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn Quận 1 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó chú trọng quảng bá sâu rộng, dài lâu và tôn vinh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng, thành phần lực lượng khác nhau để tạo sự lan tỏa và thấm sâu tinh thần của Bác trong đời sống hàng ngày…

Đặc biệt phát huy tối đa hiệu quả của các phương tiện cổ động chính trị, thông tin tuyên truyền hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, thông qua các cổng thông tin điện tử, các trang cộng đồng của địa phương, đơn vị, kết hợp các phương tiện truyền thống, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, giao lưu; từng bước xây dựng hình thành những không gian văn hóa, thư viện có tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ cho giáo viên và học sinh tại các trường... làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu và sống động.

Đề cập đến vai trò của việc thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ trong xây dựng Không gian văn hoá Hồ Chí Minh, đại diện Phòng Nội vụ khẳng định, ở Không gian văn hoá Hồ Chí Minh, trong các hoạt động phục vụ nhân dân, đội ngũ cán bộ công chức phải tự giác thực hành quan điểm của Người là “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. Hay ý thức thực hiện các biểu hiện đạo đức cách mạng gồm cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư luôn được tự giác thực hiện và xem đó là công việc thường xuyên của tất cả mọi người, chứ không cần cân nhắc điều đó có lợi gì cho bản thân thì mới làm.

Trong lĩnh vực giáo dục, đại diện Phòng GD-ĐT quận chia sẻ, ngoài việc xây dựng khu vực trưng bày, triển lãm về Bác, các trường tổ chức những hoạt động gắn với nhiệm vụ giáo dục của ngành để phát triển Không gian văn hoá Hồ Chí Minh một cách hiệu quả, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cho học sinh cũng như giúp các em hiểu rõ hơn về giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của người qua không gian đó. Trong đó, các trường tập trung xây dựng Không gian văn hoá Hồ Chí Minh trong các tiết dạy học và các hoạt động giáo dục.

 Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại tọa đàm.

Các tham luận và các ý kiến thảo luận đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để tìm ra những giải pháp thiết thực cho việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn Quận 1 trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tọa đàm, đồng chí Tô Thị Bích Châu, Bí thư Quận ủy quận 1 yêu cầu, các địa phương, đơn vị trên địa bàn phải xác định việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trước hết là xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; chú trọng xây dựng đạo đức công vụ; sát dân, gần dân và kịp thời đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của người dân là nhiệm vụ hàng đầu.

Tập trung, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị quận, trong nhà trường. Đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giáo dục, truyền bá nâng cao các giá trị văn hóa, con người Việt Nam, đặc biệt là trong các trường học.

Các địa phương, đơn vị phát huy các thiết chế văn hóa trên địa bàn quận, thành phố hiện có. Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với những giá trị cốt lõi của quá trình xây dựng và phát triển Quận 1. Tiếp tục xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng, xác định “không gian mạng” ngày nay trở thành một không gian xã hội mới, nơi con người có thể thực hiện các hành vi giao tiếp, sáng tạo, lao động, sản xuất, tiêu dùng, học tập và vui chơi giải trí, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Thông tin trên mạng xã hội có tốc độ lan truyền nhanh, tiếp cận đến từng cá nhân, người dùng, là công cụ để thực hiện công tác tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với xu thế của thời đại./. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website