Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với quốc tế

Chủ tịch Hồ Chí Minh với thiếu nhi Pháp (1946)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với thiếu nhi Pháp (1946)

Hồ Chủ tịch và các đồng chí Hungary đứng đầu là đồng chí Iamốt Cađa (1957)

Hồ Chủ tịch và các đồng chí Hungary đứng đầu là đồng chí Iamốt Cađa (1957)

Nhân dân thủ đô Vácxava nhiệt liệt hoan nghênh Hồ Chủ tịch sang thăm nước Cộng hòa nhân dân Ba Lan (1957)

Nhân dân thủ đô Vácxava nhiệt liệt hoan nghênh Hồ Chủ tịch sang thăm nước Cộng hòa nhân dân Ba Lan (1957)

Hồ Chủ tịch đón tiếp đồng chí Vôrôsilốp, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô-viết tối cao Liên Xô sang thăm Việt Nam năm 1957

Hồ Chủ tịch đón tiếp đồng chí Vôrôsilốp, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô-viết tối cao Liên Xô sang thăm Việt Nam năm 1957

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc với một số đại biểu dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 5

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc với một số đại biểu dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 5

Toàn cảnh Đại hội Tua. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc ngồi đầu dãy bàn thứ hai, phía bên trái Đoàn Chủ tịch

Toàn cảnh Đại hội Tua. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc ngồi đầu dãy bàn thứ hai, phía bên trái Đoàn Chủ tịch

Tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tua (nước Pháp) tháng 12/1920, đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp

Tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tua (nước Pháp) tháng 12/1920, đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại Liên Xô (năm 1923)

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại Liên Xô (năm 1923)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mới nhất

Liên kết website