Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với quốc tế

Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng và phu nhân thăm Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 1/12/1992 (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng và phu nhân thăm Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 1/12/1992 (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô (chụp tại vườn hoa trong khuôn viên Đại sứ quán). (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô (chụp tại vườn hoa trong khuôn viên Đại sứ quán). (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô (chụp tại phòng khách của Đại sứ quán)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô (chụp tại phòng khách của Đại sứ quán)

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thiếu nhi dũng sĩ miền Nam gặp gỡ Đoàn đại biểu Viện Hữu nghị các dân tộc Cuba trong Khu Phủ Chủ tịch, tháng 2/1969. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thiếu nhi dũng sĩ miền Nam gặp gỡ Đoàn đại biểu Viện Hữu nghị các dân tộc Cuba trong Khu Phủ Chủ tịch, tháng 2/1969. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tạp chí nước ngoài, năm 1969. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tạp chí nước ngoài, năm 1969. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tạp chí nước ngoài, năm 1968. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tạp chí nước ngoài, năm 1968. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Tổng thống Cuba Ốtvanđô Đốticốt tại ngôi nhà sàn trong Khu Phủ Chủ tịch, ngày 29/10/1966. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Tổng thống Cuba Ốtvanđô Đốticốt tại ngôi nhà sàn trong Khu Phủ Chủ tịch, ngày 29/10/1966. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn trong lễ tiếp nhận tặng phẩm của Đảng Cộng sản Italia tặng Đảng Lao động Việt Nam, tháng 12/1966. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn trong lễ tiếp nhận tặng phẩm của Đảng Cộng sản Italia tặng Đảng Lao động Việt Nam, tháng 12/1966. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu Chính phủ Bungari thăm Việt Nam, năm 1966. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu Chính phủ Bungari thăm Việt Nam, năm 1966. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đồng chí Enricô Béclinhgiơ, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Italia thăm Việt Nam, năm 1966. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đồng chí Enricô Béclinhgiơ, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Italia thăm Việt Nam, năm 1966. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ: bảo vệ hòa bình tại Phủ Chủ tịch, tháng 11/1964. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ: bảo vệ hòa bình tại Phủ Chủ tịch, tháng 11/1964. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các đại biểu các nước sang dự Hội nghị quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ: bảo vệ hòa bình (họp tại Hà Nội, tháng 11/1964). (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các đại biểu các nước sang dự Hội nghị quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ: bảo vệ hòa bình (họp tại Hà Nội, tháng 11/1964). (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Tại Khu Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn Đoàn Vô tuyến – Truyền hình Pháp về những vấn đề chính của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, về cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam và về sự tiến triển của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (5/1964)

Tại Khu Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn Đoàn Vô tuyến – Truyền hình Pháp về những vấn đề chính của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, về cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam và về sự tiến triển của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (5/1964)

Hồ Chủ tịch và các đại biểu dự Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ XXII tại điện Kremlin, tháng 10/1961. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Hồ Chủ tịch và các đại biểu dự Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ XXII tại điện Kremlin, tháng 10/1961. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn dự Đại hội của Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ XXII, tháng 10/1961. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn dự Đại hội của Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ XXII, tháng 10/1961. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đại biểu Đảng Cộng sản: Ấn Độ, Inđônêxia, Hungari dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam, tháng 9/1960

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đại biểu Đảng Cộng sản: Ấn Độ, Inđônêxia, Hungari dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam, tháng 9/1960

Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Hùng (thứ 2 từ trái sang), đồng chí Nguyễn Lương Bằng (ngoài cùng bên phải) với các đồng chí trong Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam, tháng 9/1960.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Hùng (thứ 2 từ trái sang), đồng chí Nguyễn Lương Bằng (ngoài cùng bên phải) với các đồng chí trong Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam, tháng 9/1960.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình luật sư Loseby (người đã giúp bào chữa cho Bác trong vụ án Hồng Kông, 1931 – 1933), tại nhà sàn Khu Phủ chủ tịch, tháng 2/1960. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình luật sư Loseby (người đã giúp bào chữa cho Bác trong vụ án Hồng Kông, 1931 – 1933), tại nhà sàn Khu Phủ chủ tịch, tháng 2/1960. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu Quốc hội Tiệp Khắc bên nhà sàn của Người trong Khu Phủ Chủ tịch, tháng 1/1960. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu Quốc hội Tiệp Khắc bên nhà sàn của Người trong Khu Phủ Chủ tịch, tháng 1/1960. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Cộng hòa Inđônêxia (Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổng thống Sukacnô, tháng 2/1958. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Cộng hòa Inđônêxia (Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổng thống Sukacnô, tháng 2/1958. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mới nhất

Liên kết website