Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với quốc tế

Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh bên bờ sông Singapore, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến năm 1933, khánh thành ngày 20/5/2008. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh bên bờ sông Singapore, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến năm 1933, khánh thành ngày 20/5/2008. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trung tâm Thủ đô của Cộng hòa Mađagaxca, khánh thành ngày 6/3/2003. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trung tâm Thủ đô của Cộng hòa Mađagaxca, khánh thành ngày 6/3/2003. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Phù điêu Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường mang tên Người tại Thủ đô Mátxcơva (Cộng hòa Liên bang Nga), khánh thành ngày 19/5/1990. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Phù điêu Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường mang tên Người tại Thủ đô Mátxcơva (Cộng hòa Liên bang Nga), khánh thành ngày 19/5/1990. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trong Công viên “Tự do cho các dân tộc” tại Trung tâm lịch sử của Thủ đô Mêhicô, ảnh Lễ khánh thành ngày 16/1/2009. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trong Công viên “Tự do cho các dân tộc” tại Trung tâm lịch sử của Thủ đô Mêhicô, ảnh Lễ khánh thành ngày 16/1/2009. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại Nhà lưu niệm về Người ở huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại Nhà lưu niệm về Người ở huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Môngtơrơi (Cộng hòa Pháp), khánh thành ngày 19/5/2005. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Môngtơrơi (Cộng hòa Pháp), khánh thành ngày 19/5/2005. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Bức tường Danh nhân tại thủ đô Pari (Pháp), nơi lưu giữ chân dung những vĩ nhân đã làm nên thế kỷ XX, trong đó có chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Bức tường Danh nhân tại thủ đô Pari (Pháp), nơi lưu giữ chân dung những vĩ nhân đã làm nên thế kỷ XX, trong đó có chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp phóng viên Mađơlen Riphô (Pháp) trong Khu Phủ Chủ tịch, tháng 8/1966. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp phóng viên Mađơlen Riphô (Pháp) trong Khu Phủ Chủ tịch, tháng 8/1966. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm ruộng lúa bậc thang ở Diên An (Trung Quốc), ngày 7/6/1966. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm ruộng lúa bậc thang ở Diên An (Trung Quốc), ngày 7/6/1966. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh ngắm cảnh Tô Châu, tỉnh Giang Tô, (Trung Quốc), tháng 5/1966. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh ngắm cảnh Tô Châu, tỉnh Giang Tô, (Trung Quốc), tháng 5/1966. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp gia đình nhà báo U.Bớcsét (Australia) tại Phủ Chủ tịch, tháng 4/1966. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp gia đình nhà báo U.Bớcsét (Australia) tại Phủ Chủ tịch, tháng 4/1966. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn ca múa dân gian Nhật Bản sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn ca múa dân gian Nhật Bản sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhà văn Ducôropop (Ba Lan) trong Khu Phủ Chủ tịch, tháng 12/1961. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhà văn Ducôropop (Ba Lan) trong Khu Phủ Chủ tịch, tháng 12/1961. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với Hội nghị sinh viên quốc tế họp tại Hà Nội, tháng 8/1961. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với Hội nghị sinh viên quốc tế họp tại Hà Nội, tháng 8/1961. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhà thơ, nhà phê bình văn học Trung Quốc Quách Mạc Nhược, tháng 7/1964. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhà thơ, nhà phê bình văn học Trung Quốc Quách Mạc Nhược, tháng 7/1964. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu thiếu nhi ở quê hương Chủ tịch Mao Trạch Đông trong chuyến Người đi thăm Trung Quốc, ngày 24/5/1961. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu thiếu nhi ở quê hương Chủ tịch Mao Trạch Đông trong chuyến Người đi thăm Trung Quốc, ngày 24/5/1961. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm thơ chữ Hán trên thuyền đi thăm sông Ly Giang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), tháng 5/1961. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm thơ chữ Hán trên thuyền đi thăm sông Ly Giang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), tháng 5/1961. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh viếng Lăng Tôn Trung Sơn (Trung Quốc), người đề xướng Chủ nghĩa Tam dân: Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc, ngày 18/5/1961. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh viếng Lăng Tôn Trung Sơn (Trung Quốc), người đề xướng Chủ nghĩa Tam dân: Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc, ngày 18/5/1961. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhà thơ Cu Ba trong Khu Phủ Chủ tich, tháng 12/1960. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhà thơ Cu Ba trong Khu Phủ Chủ tich, tháng 12/1960. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm thắng cảnh hồ Iasuk, Liên Xô, tháng 7/1959. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm thắng cảnh hồ Iasuk, Liên Xô, tháng 7/1959. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mới nhất

Liên kết website