Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với quốc tế

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng thanh niên Kazacxtan trong vũ điệu dân tộc, tháng 7/1959. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng thanh niên Kazacxtan trong vũ điệu dân tộc, tháng 7/1959. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi lễ nhận bằng Tiến sĩ danh dự luật học tại trường Đại học Patgiaran, Băngđung, Cộng hòa Inđônêxia, tháng 3/1959. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi lễ nhận bằng Tiến sĩ danh dự luật học tại trường Đại học Patgiaran, Băngđung, Cộng hòa Inđônêxia, tháng 3/1959. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu thiếu nhi ở trại hè thiếu nhi ở Phêruđa (Axơ Khabat), thủ đô nước Cộng hòa Xô Viết Tuốcmênia (Liên Xô), năm 1959. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu thiếu nhi ở trại hè thiếu nhi ở Phêruđa (Axơ Khabat), thủ đô nước Cộng hòa Xô Viết Tuốcmênia (Liên Xô), năm 1959. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lán trại của dân du mục ở Tân Cương, Trung Quốc và cùng hát bài “Đồng cỏ vui tươi”, năm 1959. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lán trại của dân du mục ở Tân Cương, Trung Quốc và cùng hát bài “Đồng cỏ vui tươi”, năm 1959. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ và các cháu thiếu nhi nhà máy thủy điện ở Ácmênia, trong chuyến đi thăm và nghỉ tại Liên Xô, ngày 22/7/1959. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ và các cháu thiếu nhi nhà máy thủy điện ở Ácmênia, trong chuyến đi thăm và nghỉ tại Liên Xô, ngày 22/7/1959. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm trại hè của thiếu nhi con em cán bộ công nhân ngành thực phẩm Ácmênia (Liên Xô), ngày 22/7/1959. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm trại hè của thiếu nhi con em cán bộ công nhân ngành thực phẩm Ácmênia (Liên Xô), ngày 22/7/1959. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu thiếu nhi thành phố Kiép, thủ đô nước Cộng hòa Xô Viết Ucraina (Liên Xô), tháng 7/1959. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu thiếu nhi thành phố Kiép, thủ đô nước Cộng hòa Xô Viết Ucraina (Liên Xô), tháng 7/1959. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu văn hóa Liên Xô trong Khu Phủ Chủ tịch, tháng 4/1958. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu văn hóa Liên Xô trong Khu Phủ Chủ tịch, tháng 4/1958. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Nhân dân Miến Điện lưu luyến tiễn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân bay, tháng 2/1958. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Nhân dân Miến Điện lưu luyến tiễn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân bay, tháng 2/1958. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Miến Điện vẫy chào các cháu thiếu nhi và nhân dân Miến Điện đón Người tại sân bay, tháng 2/1958. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Miến Điện vẫy chào các cháu thiếu nhi và nhân dân Miến Điện đón Người tại sân bay, tháng 2/1958. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng cây ở Bangalo (Ấn Độ) trong chuyến thăm Ấn Độ, ngày 11/2/1958. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng cây ở Bangalo (Ấn Độ) trong chuyến thăm Ấn Độ, ngày 11/2/1958. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Nhà lưu niệm của Đại thi hào Tagor trong chuyến thăm Ấn Độ, tháng 2/1958. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Nhà lưu niệm của Đại thi hào Tagor trong chuyến thăm Ấn Độ, tháng 2/1958. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm trại hè Kemal Stapha của thiếu nhi Duorres (Anbani), ngày 11/8/1957 (2). (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm trại hè Kemal Stapha của thiếu nhi Duorres (Anbani), ngày 11/8/1957 (2). (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu thiếu nhi tại trại hè Đức – Hung, trong chuyến Người đi thăm Hungari, tháng 8/1957. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu thiếu nhi tại trại hè Đức – Hung, trong chuyến Người đi thăm Hungari, tháng 8/1957. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu thiếu nhi trong trại thiếu nhi Rruk trong chuyến Người đi thăm Tiệp Khắc, tháng 7/1957. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu thiếu nhi trong trại thiếu nhi Rruk trong chuyến Người đi thăm Tiệp Khắc, tháng 7/1957. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một gia đình công nhân ở Hungải ở Thủ đô Buđapét, tháng 8/1957. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một gia đình công nhân ở Hungải ở Thủ đô Buđapét, tháng 8/1957. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Thủ đôn Vácxava (Ba Lan), tháng 7/1957. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Thủ đôn Vácxava (Ba Lan), tháng 7/1957. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫy chào nhân dân Thủ đô Vácxava (Ba Lan) đón chào Người sang thăm Ba Lan, tháng 7/1957. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫy chào nhân dân Thủ đô Vácxava (Ba Lan) đón chào Người sang thăm Ba Lan, tháng 7/1957. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cháu thiếu nhi Việt Nam và Quốc tế vui đón năm mới tại Hà Nội, tháng 12/1955. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cháu thiếu nhi Việt Nam và Quốc tế vui đón năm mới tại Hà Nội, tháng 12/1955. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Mátxcơva (Liên Xô), tháng 7/1955. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Mátxcơva (Liên Xô), tháng 7/1955. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mới nhất

Liên kết website