Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với quốc tế

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp G.Xanhtony – đại diện Chính phủ Pháp và tướng Lơtéc – Trưởng phái đoàn quân sự Pháp, đến chào Người tại Bắc Bộ Phủ, tháng 3/1946. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp G.Xanhtony – đại diện Chính phủ Pháp và tướng Lơtéc – Trưởng phái đoàn quân sự Pháp, đến chào Người tại Bắc Bộ Phủ, tháng 3/1946. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời chiêu đãi Hoàng thân Lào Xuphanuvông tại Bắc Bộ Phủ, tháng 9/1945. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời chiêu đãi Hoàng thân Lào Xuphanuvông tại Bắc Bộ Phủ, tháng 9/1945. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp phái đoàn Đồng minh: Mỹ, Anh, Trung Quốc, năm 1945. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp phái đoàn Đồng minh: Mỹ, Anh, Trung Quốc, năm 1945. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các chỉ huy du kích Việt Minh và lãnh đạo biệt đội Con Nai của Mỹ tại chiến khu, năm 1945. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các chỉ huy du kích Việt Minh và lãnh đạo biệt đội Con Nai của Mỹ tại chiến khu, năm 1945. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Thẻ tham dự Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản của đồng chí Lin, tức Nguyễn Ái Quốc, tháng 7/1935. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Thẻ tham dự Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản của đồng chí Lin, tức Nguyễn Ái Quốc, tháng 7/1935. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Ông Tống Văn Sơ cải trang thành một nhà tư sản Trung Hoa để rời khỏi Thượng Hải đi Liên Xô, tháng 5/1934. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Ông Tống Văn Sơ cải trang thành một nhà tư sản Trung Hoa để rời khỏi Thượng Hải đi Liên Xô, tháng 5/1934. (Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Ông Tống Văn Sơ, tức Nguyễn Ái Quốc, khi bị bắt ở Hồng Kông, tháng 6/1931.

Ông Tống Văn Sơ, tức Nguyễn Ái Quốc, khi bị bắt ở Hồng Kông, tháng 6/1931.

Nguyễn Ái Quốc và một số đại biểu Bungari dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản, tháng 6/1924. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Nguyễn Ái Quốc và một số đại biểu Bungari dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản, tháng 6/1924. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Bản dịch tiếng Việt Nghị quyết của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) năm 1987 về kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/1990). (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Bản dịch tiếng Việt Nghị quyết của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) năm 1987 về kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/1990). (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Nghị quyết của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) năm 1987 về kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/1990). (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Nghị quyết của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) năm 1987 về kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/1990). (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Cuba Phiđen Cátxtơrô thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (13/7/1973)

Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Cuba Phiđen Cátxtơrô thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (13/7/1973)

Quốc trưởng Nôrôđôm Xihanúc thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (27/5/1970)

Quốc trưởng Nôrôđôm Xihanúc thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (27/5/1970)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhân sĩ trí thức Mỹ phản đối chiến tranh ở Việt Nam (17/1/1967)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhân sĩ trí thức Mỹ phản đối chiến tranh ở Việt Nam (17/1/1967)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn Nghị sĩ Quốc hội Anh sang thăm Việt Nam (4/5/1957)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn Nghị sĩ Quốc hội Anh sang thăm Việt Nam (4/5/1957)

Bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt Trung hữu nghị. Vạn cổ trường thanh”

Bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt Trung hữu nghị. Vạn cổ trường thanh”

Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hồ Iasức, Liên Xô (1959)

Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hồ Iasức, Liên Xô (1959)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc (1955)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc (1955)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống nước Cộng hòa Ghinê, ông AmétXêcuturê, thăm triển lãm 15 năm xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (17/9/1960)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống nước Cộng hòa Ghinê, ông AmétXêcuturê, thăm triển lãm 15 năm xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (17/9/1960)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một gia đình nông dân Mông Cổ (7/1955)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một gia đình nông dân Mông Cổ (7/1955)

Nhân dân Mianma chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm hữu nghị nước Cộng hòa liên bang Mianma (14/2/1958)

Nhân dân Mianma chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm hữu nghị nước Cộng hòa liên bang Mianma (14/2/1958)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mới nhất

Liên kết website