Yên Bái: Lực lượng vũ trang Văn Chấn chuyển biến học và làm theo Bác

 3 năm qua, diễn tập khu vực phòng thủ huyện đều đạt xuất sắc, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang thiết bị.

Thượng tá Phạm Ngọc Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Chấn cho biết: Đảng ủy Quân sự huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm túc nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng; các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, xây dựng kế hoạch thực hiện sát với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, Đảng ủy Quân sự huyện đã quán triệt và xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, ngay sau khi có Kết luận số 01, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”.

Đảng ủy Quân sự huyện đã có nhiều giải pháp triển khai thực hiện Chỉ thị đến cán bộ, chiến sĩ như chỉ đạo các cơ quan, đơn xây dựng kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đơn vị; đôn đốc các chi bộ kiểm tra đảng viên cam kết và thực hiện việc học tập và làm theo Kết luận số 01 gắn với thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ được chi bộ phân công, những điều đảng viên không được làm; thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Kết luận số 01, lấy đó làm tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm…

Qua đó, 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ học tập, quán triệt và đưa nội dung thực hiện Kết luận số 01 vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác thi đua, kiểm tra, giám sát hàng năm; phát huy tốt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là thủ trưởng của các cơ quan, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của tập thể, cá nhân, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, trau dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống trong thực thi nhiệm vụ.

"100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã đề cao tính tiền phong, gương mẫu; đội ngũ cán bộ chủ trì, thủ trưởng các cơ quan thực hiện tốt Quy định số 08-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương "trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, "trên trước, dưới sau”, "trong trước, ngoài sau”…, tạo sự gương mẫu, tận tụy, sâu sát, nêu cao ý thức trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên…” - Thượng tá Phạm Ngọc Thành cho biết thêm.

Đảng bộ Quân sự huyện đã kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện có hiệu quả khâu đột phá "nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập”; xây dựng nền nếp, quản lý, rèn luyện kỷ luật trong đơn vị.

3 năm qua, diễn tập khu vực phòng thủ huyện đều đạt kết quả xuất sắc, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang thiết bị; đơn vị đạt khá trong huấn luyện và 100% diễn tập cấp xã đạt khá, giỏi. Đơn vị an toàn tuyệt đối không có vi phạm kỷ luật để phải xử lý. Đội ngũ cán bộ, đảng viên xác định tốt vai trò, trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, cán bộ, đảng viên lực lượng vũ trang Văn Chấn sẽ phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu, nhất là ở cấp chi bộ, bí thư, phó bí thư; thường xuyên tự giác rèn luyện, phẩm chất đạo đức gắn với hoàn thành nhiệm vụ trong cán bộ, đảng viên; tiếp tục đưa tiêu chí ý thức, trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu vào đánh giá, xếp loại hàng năm nhằm khắc phục những hạn chế, sai phạm của cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website