Bình Đại lan tỏa điển hình học và làm theo Bác

 Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Dũng trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Sơn Tùng

Những tập thể, cá nhân điển hình

Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức của cấp ủy và cán bộ, đảng viên được nâng lên, thống nhất cao với mục đích, ý nghĩa việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác. Từ đó, nâng cao tính tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cuối năm.

Theo Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Bùi Thị Huyền Trang, sau khi tiếp thu các chuyên đề hàng năm, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện đăng ký cam kết, tu dưỡng, rèn luyện theo chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy đã thể hiện tính tự giác, gương mẫu trong công tác và cuộc sống, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình cuối năm. Đồng thời, bản cam kết của các đồng chí bí thư các xã, thị trấn được công khai trên đài truyền thanh. Qua đó, vai trò lãnh đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị từng lúc được nâng cao. Nêu gương trên các mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ. Nghiêm túc thực hiện chức trách nhiệm vụ, gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, sự phân công, điều động của tổ chức. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình xuất hiện trong các phong trào hành động cách mạng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

Trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, chi ủy quan tâm đưa những vấn đề bức xúc tại địa phương, đơn vị ra bàn bạc và đề ra hướng giải quyết gắn với giao trách nhiệm cho từng đảng viên. Qua đó, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, hiệu quả công việc ngày càng tốt hơn, từ đó liên hệ thực tiễn giải quyết các vấn đề hạn chế, bức xúc của địa phương, đơn vị. Nội dung đăng ký rèn luyện của đa số đảng viên gắn với nội dung sinh hoạt chuyên đề hàng tháng và những hạn chế, khuyết điểm của bản thân. Định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý, chi ủy tiến hành nhận xét kết quả rèn luyện vào sổ tự tu dưỡng và định hướng nội dung cần tiếp tục đăng ký rèn luyện cho từng đảng viên.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Bùi Thị Huyền Trang cho rằng, việc nhận xét đã kịp thời biểu dương những cá nhân thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký hoàn thành tốt nhiệm vụ và giáo dục, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm chưa đúng giúp cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chi bộ duy trì việc đưa nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt chi bộ, gắn với thực hiện công tác tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII. Qua đó, kịp thời biểu dương những đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Tiếp tục tạo sự lan tỏa

Việc biểu dương, khen thưởng gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm thực hiện. Qua sinh hoạt chi bộ hàng tháng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và thực hiện nhiệm vụ được giao, phát hiện tập thể, cá nhân làm tốt để biểu dương. Trên cơ sở tổng hợp thành tích của từng tháng, hàng năm cấp ủy tổ chức sơ kết và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích nổi trội. Qua 2 năm có 77 gương điển hình được khen thưởng cấp huyện và cơ sở.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Dũng đánh giá, 2 năm qua đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được biểu dương, khen thưởng. Để tiếp tục tạo sự lan tỏa, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, địa phương tiếp tục triển khai, quán triệt sâu các chỉ thị, nghị quyết cấp trên về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, cấp ủy các cấp có kế hoạch cụ thể, đưa vào chương trình công tác các nội dung Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo Bác phù hợp với từng loại hình chi bộ, nhằm tạo sự lan tỏa cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung của Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đối với các cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục nhân rộng, biểu dương các điển hình tiên tiến trong thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Qua nhận xét đánh giá cuối năm, cho thấy đa số cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nêu cao tính tự giác, gương mẫu trong công tác và rèn luyện đạo đức, lối sống nghiêm túc, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm bản thân, tự soi rọi và được tập thể góp ý, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động ở từng cơ quan, đơn vị, ngăn chặn suy thoái, tiêu cực xảy ra, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy và chính quyền địa phương”.

(Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Bùi Thị Huyền Trang)

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website