Tự hào học tập và làm theo Bác

 Hành trình về địa chỉ đỏ do Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức giúp giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.

Tạo môi trường, động lực cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) phấn đấu, học tập, rèn luyện, phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương; các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Trong đó, đưa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, xác định đây là nội dung quan trọng trong chương trình rèn luyện đoàn viên. Các Huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc căn cứ kế hoạch của BTV Tỉnh đoàn tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho ĐVTN theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều nỗ lực, sáng tạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn cho biết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm qua được triển khai đồng bộ và trở thành việc làm thường xuyên của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội, cán bộ, ĐVTN. Trong đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ Đoàn các cấp, giá trị, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử; triển khai sôi nổi thông qua các phong trào hành động cách mạng như: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, sung kích bảo vệ Tổ quốc. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, ĐVTN, thiếu nhi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai linh hoạt gắn với từng nhóm đối tượng, đa dạng hình thức truyền thông hiện đại và lan tỏa sâu rộng. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động về việc rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ Đoàn, ĐVTN thi đua học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn.

Nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, tuổi trẻ Hà Giang tích cực học tập và làm theo Bác qua phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi, các công trình, phần việc thanh niên. Tiêu biểu như: Giúp đỡ ĐVTN thoát nghèo bền vững, thanh niên chậm tiến; thăm, tặng quà cho người có công; tham gia chương trình xây dựng nhà ở, cải tạo vườn tạp… Từ năm 2015 đến nay, các cấp bộ Đoàn thường xuyên tổ chức hành quân về nguồn, thăm khu di tích lịch sử; tổ chức trên 1.500 cuộc giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; trồng trên 300.000 cây xanh, thu gom trên 30 tấn rác thải; triển khai hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên. Đặc biệt, nhiệm kỳ 2017 – 2022, các cấp bộ Đoàn huy động nguồn lực tham gia hỗ trợ xóa hơn 1.800 nhà tạm, nhà dột nát, nhà ở cho người có công, cựu chiến binh, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh; giúp đỡ hơn 10.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; huy động hơn 3 tỷ đồng cho hoạt động chăm sóc cho các gia đình chính sách. Cùng với đó, các thế hệ ĐVTN tích cực phát huy vai trò trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, thành lập các đội thanh niên xung kích bảo vệ đường biên, mốc giới gắn với phát triển kinh tế, góp phần tích cực trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Song hành với đó, công tác xây dựng lề lối, phong cách cán bộ Đoàn là nội dung quan trọng trong học tập và làm theo Bác. BTV Tỉnh đoàn duy trì, chỉ đạo có hiệu quả công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng gắn với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm, nêu gương của cán bộ Đoàn các cấp, chỉ đạo các cán bộ Đoàn là đảng viên đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cán bộ đoàn cấp tỉnh thực hiện chủ trương đi cơ sở “1+2”. Duy trì mô hình Tủ sách học tập và làm theo Bác, các hoạt động tuyên dương, nhân rộng điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp được tổ chức định kỳ, thường xuyên. Trong nhiệm kỳ, có 319 tập thể và 1.520 thanh niên tiến tiến, làm theo lời Bác được tuyên dương.

Có thể khẳng định, việc học và làm theo Bác trong đội ngũ cán bộ, ĐVTN các cấp trong tỉnh thực sự đi vào cuộc sống, cuốn hút và tạo sức sống mạnh mẽ trong lòng giới trẻ, thúc đẩy xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đoàn. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của BCH, các tổ chức cơ sở Đoàn trong lựa chọn nội dung học tập, đề cao tính tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website