Ngành giáo dục Trấn Yên rèn luyện đạo đức nhà giáo theo tư tưởng của Bác Hồ

Trường Mầm non Hoa Hồng - đơn vị tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ngành Giáo dục Trấn Yên. Trong ảnh: Ban Giám hiệu nhà trường biểu dương những học sinh xuất sắc trong Phong trào thi đua học tốt.

Xác định một số nội dung đột phá tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị số 05, ngành giáo dục huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) tập trung thực hiện tốt chương trình, bám sát yêu cầu, kế hoạch của Huyện ủy, tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”; đưa kết quả thực hiện chương trình vào trở thành một trong những tiêu chuẩn quan trọng đánh giá bình xét, xếp loại cán bộ, nhà giáo, người lao động và cơ quan, đơn vị.

Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của ngành đăng ký thực hiện chương trình với nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp yêu cầu nâng cao chất lượng mọi mặt đội ngũ cán bộ, nhà giáo, phát huy vai trò gương mẫu, mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương giáo dục thiết thực cho học sinh; gắn việc học tập Chỉ thị số 05 với thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cùng với việc thực hiện "Dạy thực chất, học thực chất” hưởng ứng Cuộc vận động "Hai không” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc học tập và làm theo Bác trong toàn ngành ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực, tinh thần "Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” trở thành nội dung trọng tâm trong hoạt động dạy học trong mỗi trường học.

Ngành chỉ đạo nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu thực hiện nghiêm túc việc tích hợp, lồng ghép các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp trong chương trình giảng dạy và học tập môn giáo dục công dân và các môn học khác, các hoạt động giáo dục ngoại khóa cho học sinh.

Làm tốt Cuộc vận động "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, "Xây dựng ngôi trường hạnh phúc”, các cơ sở giáo dục chú trọng các hoạt động giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động ngoại khóa và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa; đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp xanh - sạch - đẹp; duy trì việc học sinh hát Quốc ca trong lễ chào cờ; lồng ghép các nội dung giáo dục truyền thống cách mạng, kỹ năng sống...

Đặc biệt, các nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình và các cơ quan chức năng ở địa phương trong việc triển khai xây dựng môi trường văn hóa trong trường học. Thông qua đó tạo môi trường giáo dục thân thiện đối với học sinh, phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực và các tệ nạn xã hội trong trường học.

Đồng chí Vũ Quốc Long - Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên cho biết: "Phong trào học và làm theo Bác đã thực sự lan tỏa, thu hút thầy cô và các em học sinh nhiệt tình tham gia và đạt được kết quả tốt. Những tấm gương "Dạy tốt, học tốt”, đạt giải cao tại các cuộc thi, hội thi xuất hiện ngày càng nhiều. Đặc biệt, các chi bộ nhà trường duy trì thường xuyên việc sinh hoạt, trong đó nội dung kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 là một trong những nội dung quan trọng, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Trong phong trào thi đua học tập và làm theo Bác, các nhà trường luôn hướng cho cán bộ, giáo viên đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo…”.

Học theo Bác từ những việc làm nhỏ, tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong dạy và học; không ngừng tu dưỡng đạo đức, tác phong… nhân lên những điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa rộng lớn thu hút sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các em học sinh - đó là cách làm của ngành giáo dục Trấn Yên, cụ thể hóa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trở thành những việc làm, nhiệm vụ thường xuyên, thiết thực./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website