Lan tỏa, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác ở huyện Quan Sơn

Đoàn thanh niên các xã Trung Xuân, Sơn Điện ra quân dọn vệ sinh môi trường hỗ trợ các nhà trường tại địa phương.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/W của Bộ Chính trị (khóa XII), huyện Quan Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, làm chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần, trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức ở các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị; sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong thực hiện công tác quản lý, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện Quan Sơn đã tích cực phát động các phong trào thi đua, từ đó xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, việc làm cụ thể, thiết thực. Tiêu biểu là mô hình thực hành tiết kiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tạo nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển sản xuất, cụ thể như: tổ phụ nữ tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo, tổ góp vốn xoay vòng, tổ góp xi măng làm đường, xây sửa nhà theo vụ lúa...

Phong trào “Tuổi trẻ xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” cũng được các cơ sở đoàn triển khai với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế. Nổi bật với các hoạt động như tham gia tu sửa, làm đường giao thông liên bản, nội bản, nhà văn hóa, kênh mương nội đồng, trồng mới hơn 11.000 cây xanh, các mô hình “Vườn hoa thanh niên”, "Hàng cây thanh niên”... tiếp tục được duy trì, triển khai và nhân rộng.

Phong trào nông dân thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu cũng được phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Với 7.543 hội viên, thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, các cấp hội nông dân huyện đã không ngừng đổi mới hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, động viên nông dân tích cực tham gia các mô hình kinh tế, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất. Thông qua các hoạt động hỗ trợ tiếp cận, chuyển giao khoa học kỹ thuật, các cấp hội nông dân huyện Quan Sơn đã tạo điều kiện cho các hội viên, nông dân vượt khó, vươn lên trong sản xuất.

Ông Trịnh Vinh Lực, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quan Sơn, cho biết: Thời gian qua, huyện rất chú trọng nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác. Huyện đã tăng thời lượng và chất lượng các chuyên mục tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương người tốt, việc tốt, kinh nghiệm hay trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên trang thông tin điện tử của huyện và đài truyền thanh. Hiệu quả thấy rõ của phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm qua sẽ là tiền đề, động lực quan trọng để Quan Sơn tiếp tục phấn đấu, phát triển quê hương giàu đẹp.

Phát huy kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Quan Sơn tiếp tục khẳng định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên liên tục của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác. Chú trọng phát hiện và đẩy mạnh việc nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website