Đảng bộ Agribank Chi nhánh Cao Bằng đẩy mạnh học và làm theo Bác

Khách hàng giao dịch tại Agribank Chi nhánh Cao Bằng.

Agribank Chi nhánh Cao Bằng có 20 điểm giao dịch, trong đó có Hội sở Agribank tỉnh, 13 chi nhánh huyện, Thành phố, 6 phòng giao dịch. Đảng bộ Agribank Cao Bằng gồm 4 chi bộ trực thuộc tại Hội sở Agribank tỉnh và Chi nhánh Thành phố với 61 đảng viên, trong đó 54 đảng viên chính thức, 7 đảng viên dự bị. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Agribank Cao Bằng chỉ đạo các chi bộ tổ chức 20 buổi học tập, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đảng viên, người lao động.

Sau học tập, 100% đảng viên, người lao động đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu hằng năm về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, các phòng nghiệp vụ lấy kết quả thực hiện bản cam kết là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, viên chức hằng năm, đồng thời là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, phân loại đảng viên, người lao động.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh Cao Bằng Hoàng Văn Chuyên cho biết: Là đơn vị kinh doanh tiền tệ, để hoạt động kinh doanh của đơn vị tiếp tục tăng trưởng, an toàn, hiệu quả, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, địa phương và thực hiện tốt việc học và làm theo Bác, Đảng ủy Agribank chỉ đạo tăng cường công tác huy động vốn, cho vay đối với các thành phần kinh tế trên cơ sở chấp hành nghiêm quy chế nghiệp vụ, đảm bảo chất lượng tín dụng, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Triển khai hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định số 31/2002/NĐ-CP của Chính phủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ xa, đảm bảo hoạt động kinh doanh có sự tăng trưởng ổn định, an toàn, hiệu quả.

Đơn vị chủ động sửa đổi, ban hành các quy chế chỉ đạo, điều hành như: Quy chế khoán tài chính và phân phối thu nhập đối với tập thể, cá nhân người lao động; khoán phát triển sản phẩm dịch vụ mới. Việc ban hành các quy chế khoán khuyến khích tập thể, cá nhân người lao động chủ động, năng động hơn trong công việc, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu giao khoán, qua đó khắc phục hiện tượng trông chờ, ỷ lại, bằng lòng với kết quả hiện tại của một số tập thể, cá nhân nên kết quả kinh doanh của đơn vị có sự tăng trưởng ổn định qua các năm, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Theo Trưởng Phòng Dịch vụ marketing Agribank Chi nhánh Cao Bằng Hoàng Thị Thu Hương, thực hiện Chỉ thị số 05, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị luôn đề cao phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tư tưởng chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh lợi ích của cá nhân vì lợi ích chung của tập thể. Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên gắn với nhiệm vụ được giao, bản thân tôi luôn nghiên cứu học hỏi, nghiên cứu văn bản, chủ động tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc, luôn gương mẫu và có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc, chủ động xin ý kiến của cấp trên về lĩnh vực tôi phụ trách, chỉ đạo phòng thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển sản phẩm dịch vụ, thu dịch vụ và tiếp cận các khách hàng sử dụng dịch vụ. 

Hiện nay, Agribank Chi nhánh Cao Bằng đang đầu tư tín dụng cho 24.629 khách hàng, triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ, ngân hàng nông nghiệp đối với địa bàn nông nghiệp, nông thôn. Dư nợ cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn đạt 3.600 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 73,2%/tổng dư nợ.

Trong điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, cấp ủy, Ban Giám đốc đơn vị xác định nội dung đột phá mang lại hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, tiếp tục tăng cường công tác huy động vốn, đầu tư tín dụng cho các thành phần kinh tế, triển khai tốt tín dụng chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho khách hàng gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Thực hiện lời dạy của Bác “Cán bộ ngân hàng phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, thấu suốt hơn nữa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đi sâu học tập lý luận và nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc, để phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân được nhiều và tốt hơn”, Agribank Chi nhánh Cao Bằng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tấm gương điển hình; chỉ đạo các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, coi đây là một trong những tiêu chí để nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm; phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; vận động cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực tham gia công tác từ thiện, an sinh xã hội, góp phần cùng toàn ngành thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ Agribank Chi nhánh Cao Bằng đã đề ra./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website