Khơi dậy khát vọng xây dựng Điện Biên phát triển

ĐVTN xã Mường Luân (huyện Điện Biên Đông) giúp người dân bản Trung Tâm làm đường bê tông nội bản.

Tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, chủ động đề ra những cách làm sáng tạo, hiệu quả. Nhờ vậy, việc học và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt nhiều kết quả rõ nét. Ông Đặng Hải Triều, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Một trong những kết quả nổi bật trong học và làm theo Bác là đã phát huy được vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện được quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở đã dần thay đổi phong cách làm việc, chủ động gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc “nói đi đôi với làm”.

Đáng chú ý, các cấp ủy đảng đã chủ động đưa nội dung học và làm theo Bác vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thời gian qua, các cấp ủy trong tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả được kiểm nghiệm qua thực tiễn, giải quyết dứt điểm những vấn đề được dư luận quan tâm, tạo bước đột phá toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh (QP - AN), xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Điển hình là việc UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trên một số lĩnh vực như: Cải cách hành chính, quản lý đất đai và trật tự xây dựng, các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, tái định cư tại một số dự án trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ; xây dựng thư mục “Thông tin giải quyết khiếu nại, tố cáo” đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên; chủ động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính của các cơ quan, xây dựng chính quyền điện tử... 

Đặc biệt, trên cơ sở mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH), đảm bảo QP - AN; quyết tâm xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững”. Các cấp ủy đảng đã lựa chọn được nội dung đột phá sát với nhiệm vụ, thực tiễn của địa phương, đơn vị mình để tập trung triển khai thực hiện. Tiêu biểu như Huyện ủy Tủa Chùa với nội dung đột phá được xác định là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, tập trung phát triển KT - XH, bảo đảm QP - AN, xây dựng huyện Tủa Chùa phát triển bền vững”; Huyện ủy Mường Ảng tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng đồng bộ, ưu tiên phát triển đô thị khu trung tâm huyện và một số xã; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả trong Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức... Ngoài ra, toàn tỉnh còn xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả về học và làm theo Bác đa dạng trên các lĩnh vực: Mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mô hình hoạt động thiện nguyện... thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia, góp phần vào công cuộc giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Những kết quả nổi bật trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương Điện Biên ngày một đổi mới, phát triển toàn diện của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn tỉnh. Đến nay, KT - XH của tỉnh phát triển nhanh và khá toàn diện, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm nhanh và bền vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên sẽ nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN nhằm xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng phát triển.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website