Thái Thụy: Học và làm theo Bác bằng việc làm cụ thể, thiết thực

 Ông Đào Hồng Thứ (người mặc áo trắng), thôn Đoài Nghĩa, xã Thụy Liên (Thái Thụy) hai lần hiến gần 200m2 đất để mở rộng đường.

Ông Đào Hồng Thứ, thôn Đoài Nghĩa, xã Thụy Liên (Thái Thụy) là người đã hiến gần 200m2 đất thổ cư để mở rộng đường giao thông nông thôn và là điển hình học và làm theo Bác ở địa phương.

Theo đồng chí Nguyễn Tiến Minh, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Liên: Ở địa phương tiếp nhận dự án khu công nghiệp Liên Hà Thái thì tấc đất giờ đây có thể ví như tấc vàng nên người hy sinh lợi ích cá nhân vì tập thể như ông Thứ là vô cùng trân quý. Cũng xuất phát từ việc làm ý nghĩa của ông Thứ đã góp phần lan tỏa phong trào hiến đất mở rộng đường hiện nay của địa phương.

Ông Đào Hồng Thứ cho biết: Để có được con đường rộng hơn 6m như hôm nay phải qua hai lần mở rộng đường, lần 1 là trong xây dựng nông thôn mới, lần 2 là năm 2021 khi địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao. Cả hai lần nhà tôi đều hiến đất, mỗi lần gần 100m2. Đất thì nhà ai cũng quý nhưng tôi nghĩ mình là đảng viên, noi gương Bác việc gì có lợi cho dân thì làm nên tôi không ngần ngại tháo dỡ tường bao, cổng dậu hiến đất mở rộng đường. Thấy người dân đi lại thuận tiện tôi rất mừng. Từ việc làm ý nghĩa của ông Thứ đã góp phần lan tỏa phong trào, chỉ sau một năm toàn xã có khoảng 30 hộ hiến gần 500m2 đất thổ cư để mở rộng đường giao thông.

Tại xã Thụy Thanh, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác luôn được Đảng ủy xã chú trọng triển khai thực hiện.

Theo đồng chí Nguyễn Duy Ngát, Bí thư Đảng ủy xã: Trong đăng ký việc học và làm theo Bác, Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo các tập thể, cá nhân lựa chọn các vấn đề cụ thể gắn với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Trong năm qua, các nội dung đăng ký đều tập trung hướng đến mục tiêu chung xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao: xã hội hóa xây dựng thành công nhà văn hóa thôn kiểu mẫu; lắp đặt hệ thống camera an ninh; tiếp tục đầu tư xây dựng hơn 7km đường và máng tiêu thoát nước; trồng hơn 7km đường hoa, cây xanh; duy trì tốt tổ an ninh tự quản... Ngoài ra, học Bác phát huy ý chí tự lực, tự cường, nhiều người dân trong xã đã vươn lên phát triển kinh tế. Hiện thu nhập trung bình của người dân trong xã đạt trên 54 triệu đồng/người/năm, góp phần để địa phương sớm hoàn thiện 11/11 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, vượt 2 năm so với kế hoạch.

Theo đồng chí Đoàn Hữu Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thái Thụy: Học và làm theo Bác thời gian qua đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tạo sức lan tỏa và sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã  tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát Kết luận số 01-KL/TW và kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW để xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng quán triệt rõ phương châm thực hiện “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”; triệt để khắc phục bệnh hình thức và đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, căn cứ tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị, các chi bộ, đảng bộ cơ sở chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị để bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến, từ đó tổ chức triển khai nhân rộng. Một số cấp ủy, tổ chức đảng đã gắn việc học và làm theo Bác với giải quyết những vấn đề bức xúc, nhân dân quan tâm và những trọng tâm, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: giải quyết các vi phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm..., từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Nhờ vậy, trong điều kiện còn nhiều khó khăn song kinh tế của huyện vẫn tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá.

Đến nay huyện cơ bản giải phóng xong mặt bằng 600ha khu công nghiệp Liên Hà Thái, tạo điều kiện thu hút được 5 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 600 triệu USD. Toàn huyện đã có 7 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất được đẩy nhanh đến nay đã vượt hơn 30% kế hoạch tỉnh giao. Văn hóa - xã hội của huyện có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Tổ chức bộ máy tinh gọn. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website