Thi đua làm theo gương Bác

Các tập thể thuộc Ðảng bộ Quận Ninh Kiều có thành tích tốt trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được biểu dương khen thưởng. Ảnh: Quận ủy Ninh Kiều cung cấp

Theo đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ninh Kiều, Ðảng bộ quận xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, tùy theo chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức việc làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả, sát hợp đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các tập thể, cá nhân, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ðến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành hoạt động thường xuyên của tập thể, cá nhân ở các cơ quan, đơn vị. Ðiển hình như CB chiến sĩ Chi bộ Ðội Chính trị - Hậu cần (thuộc Ðảng bộ Công an quận Ninh Kiều) luôn lấy 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Theo đồng chí Trần Thị Hải Yến, Bí thư Chi bộ, Ðội Trưởng, Chi bộ quán triệt CB, ÐV xác định việc học tập và làm theo Bác là một trong những công tác trọng tâm nhằm xây dựng chi bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Qua đó, từng CB, ÐV, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm làm theo lời Bác bằng những hành động thiết thực, với những mô hình: “Học và làm theo gương Bác”, “Khi dân cần, khi dân khó có Công an”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, “Làm hết việc, không hết giờ”, “Ði từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”… Trong năm 2021, CB, chiến sĩ của đơn vị tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19; giữ vững ổn định xã hội, bảo đảm an ninh trật tự…

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, CB các phường, Mặt trận và đoàn thể các cấp đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, vì cộng đồng, chung sức đồng lòng cùng với chính quyền và nhân dân trong công tác phòng, chống dịch, với các mô hình: “Bếp ăn từ thiện”, “Gian hàng 0 đồng”, “Siêu thị 0 đồng - San sẻ yêu thương”, chương trình “Chia sẻ yêu thương - hỗ trợ khẩn cấp”; mô hình “Kết nối, cung ứng, bình ổn giá nông sản”, Ðội shipper đi chợ hộ dân… Mỗi cá nhân đều ý thức được trách nhiệm của mình, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. ÐV Lê Kim Lớn, giáo viên, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Vàng Anh, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ của giáo viên trong dạy và chăm sóc trẻ; đồng thời, phát động công đoàn viên thực hành tiết kiệm, hỗ trợ công đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo…

Ðồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ninh Kiều, cho biết: Ðể việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực hơn, thời gian tới, lãnh đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong quận cần nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức và tinh thần trách nhiệm của CB, ÐV và các tầng lớp nhân dân. Ðồng thời, gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nghị quyết của Ðảng về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị; phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của CB, ÐV, nhất là CB chủ chốt và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời khen thưởng, nhân rộng những tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website