Đảng bộ thành phố Từ Sơn sau một năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Tại Đảng bộ phường Hương Mạc, việc thực hiện Kết luận số 01 được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đảng ủy xác định tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân là giải pháp quan trọng tạo chuyển biến rõ nét trong học và làm theo Bác. Đảng ủy ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và những hạn chế trong công tác quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường. Đồng chí Đàm Đức Hà, Bí thư Đảng ủy phường Hương Mạc cho biết: “Để giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân về ô nhiễm môi trường, lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích Đảng ủy chỉ đạo các khu phố, rà soát các hộ đổi đất làm các công trình phúc lợi từ những năm 2000, tập trung giải quyết đơn thư của công dân không để tồn đọng kéo dài. Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc các khu phố ký cam kết đến từng hộ dân để thu gom, xử lý rác thải ở các khu phố, kiểm tra, giám sát việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định. Đến nay, tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích cơ bản được giải quyết; rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển đến các điểm xử lý theo đúng quy trình, tạo cảnh quan môi trường luôn sạch đẹp. Gắn học và làm theo Bác với giải quyết bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền”.

 

 Học tập và làm theo Bác, kinh tế - xã hội thành phố Từ Sơn ngày càng phát triển.

Ở Đảng bộ phường Phù Chẩn việc học và làm theo Bác được đưa vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các chi bộ, cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể. Đồng chí Nguyễn Công Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường chia sẻ: “Noi gương Bác, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ gương mẫu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhờ đó, hơn 2 năm qua mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, kinh tế  - xã hội của phường được duy trì và phát triển, an sinh xã hội đảm bảo. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 53 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,58%. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, toàn phường có hơn 9,23% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, 3/3 khu dân cư đạt danh hiệu Khu phố văn hóa. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo”.

Thực hiện Kết luận số 01, Thành ủy Từ Sơn xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể nhằm triển khai chuyên đề toàn khóa về “Phát huy ý chí tự lực, tự cường và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Trong đó, tập trung làm tốt các nội dung: Học tập và làm theo Bác, nêu gương của cán bộ, đảng viên và  vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Từ Sơn cho biết: “Điểm nổi bật trong học tập và làm theo Bác ở Từ Sơn là cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở các địa phương, đơn vị. Từ năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy lựa chọn hai nội dung đột phá là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai và công tác quản lý trật tự xây dựng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Với sự chỉ đạo kiên quyết của các cấp ủy Đảng, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, thành phố Từ Sơn xử phạt 61 trường hợp vi phạm công tác quản lý, sử dụng đất đai; xử phạt hành chính 60 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Qua thực hiện học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố”.

Những kết quả trong thực hiện Kết luận số 01 thời gian qua là động lực để Đảng bộ thành phố Từ Sơn tiếp tục nhân rộng hơn nữa việc học tập và làm theo Bác, tạo chuyển biến trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website