Mù Cang Chải (Yên Bái): Đột phá, trọng tâm trong học và làm theo Bác

Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải tặng giấy khen cho các tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân”.

Huyện ủy Mù Cang Chải đã chỉ đạo ban hành kế hoạch cụ thể thực hiện nội dung đột phá, trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị,

Đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mù Cang Chải cho biết: Huyện đặc biệt quan tâm đến việc phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay, nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm đã xác định. Định kỳ hàng tháng, quý, năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời gắn với trách nhiệm của người đứng đầu vào trong chỉ đạo và thực hiện.

100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm; thường xuyên quan tâm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nội dung đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Qua đó, giai đoạn 2016 - 2020, huyện thực hiện có hiệu quả 13/13 công việc, 4/4 nội dung đột phá, 11/13 công việc cấp bách cần làm ngay, 15 nội dung trọng tâm, 39 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; cơ sở hoàn thành 328/378 công việc.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, hàng năm, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác theo Chỉ thị số 05-CT/W của Bộ Chính trị gắn với tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của ngành như: tích cực tham mưu xây dựng, duy trì, nhân rộng và thực hiện có hiệu quả 394 mô hình "Dân vận khéo"; 13 hợp tác xã, 319 tổ hợp tác, 225 tổ tự quản, 48 mô hình sản xuất, 63 câu lạc bộ các loại, 68 mô hình dòng họ tự quản, 5 mô hình đạt chuẩn OCOP...

Đồng thời, tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Cùng với quan tâm việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay, nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, Huyện ủy Mù Cang Chải còn thực hiện tốt việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào sinh hoạt thường xuyên, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, cơ quan, đoàn thể. Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào trong sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề chi bộ, họp cơ quan, đơn vị, sinh hoạt đoàn thể, họp bản, tổ dân phố.

Đồng chí Đào Thị Thu Thủy - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải cho biết: Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, như tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, qua thực hiện Chỉ thị 05, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng nâng cao. Hàng năm, trên 90% cấp ủy các cấp duy trì sinh hoạt định kỳ; số chi bộ sinh hoạt 12 kỳ/năm đạt trên 90%; số chi bộ sinh hoạt chuyên đề 4 kỳ/năm đạt trên 70%, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Qua đánh giá xếp loại hàng năm, bình quân 99,8% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó: 59,3% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 32,6% đạt trong sạch vững mạnh, không có yếu kém. Đến hết năm 2021, số tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 18,75%; số tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 81,25%, không có tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ.

Việc thực hiện nội dung đột phá, trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Mù Cang Chải thời gian qua đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể về tinh thần trách nhiệm, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website