Tam Đảo học Bác với nhiều mô hình, cách làm hay

Kết hợp giữa học tập, làm theo và nêu gương

Để Kết luận số 01 và các chuyên đề học Bác hằng năm đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đảo đã tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt tới cán bộ, đảng viên, CCVC, đoàn viên, hội viên toàn huyện; rà soát, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, các quy định về tiêu chuẩn rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, CCVC theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Anh Nguyễn Văn Sô, thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo học Bác ở đức tính sáng tạo, nỗ lực phát triển kinh tế bằng trồng cây ba kích, tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động với thu nhập từ 3-5 triệu đồng/tháng. Ảnh: Dương Hà

Việc kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo và nêu gương Bác Hồ được thực hiện chặt chẽ. Trong đó, chú trọng lãnh đạo việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Người đứng đầu cấp ủy luôn phát huy sự chủ động, sáng tạo trong triển khai kết luận, xem đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu, cán bộ, đảng viên, CCVC trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã chấp hành tốt quy định về không uống rượu, bia trong giờ làm việc, khi tham gia giao thông.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các đám cưới được tổ chức trang trọng, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Việc tang đã được tổ chức trang nghiêm, tiết kiệm, loại bỏ dần hủ tục, tập quán lạc hậu; hạn chế việc tổ chức linh đình, ồn ào, bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự công cộng.

Hàng chục mô hình học Bác tiêu biểu

Để lan tỏa việc “học Bác” trong công việc và đời sống xã hội, năm 2021, huyện Tam Đảo xây dựng 13 mô hình điển hình học Bác. Trên cơ sở nhiều mô hình hiệu quả, được cấp trên khen thưởng, năm 2022, huyện xây dựng thêm 18 mô hình học Bác.

Điển hình như: “Xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu về công tác giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội” của Đảng bộ Quân sự huyện.

Từ việc “học Bác”, cán bộ, chiến sĩ Đảng ủy Quân sự huyện luôn đoàn kết, ra sức thi đua học tập, rèn luyện tư tưởng đạo đức, lối sống, thể chất, chuyên môn, nghiệp vụ, kỷ luật, kỷ cương quân đội. Từ đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện 3 khâu đột phá trong đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức QPAN, làm tốt công tác dân vận, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, "phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Trong lĩnh vực kinh tế, mô hình của HTX Nấm Tam Đảo ở thị trấn Hợp Châu là một trong 13 điển hình học Bác được biểu dương, khen thưởng. Hiện nay, HTX Nấm Tam Đảo đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT, áp dụng quy trình sản xuất an toàn vào nuôi cấy, kinh doanh các loại nấm sò, nấm rơm, linh chi, đông trùng hạ thảo... đưa sản phẩm vào danh sách hơn 60 nông sản đầu tiên của tỉnh đạt tiêu chuẩn OCOP.

Hơn 10 năm qua, HTX không ngừng tạo uy tín, mở rộng thị trường, liên tục giữ đà tăng trưởng, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương...

Để việc “học Bác” ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, huyện Tam Đảo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của Kết luận số 01.

Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp. MTTQ và các hội, đoàn thể đa dạng hóa các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động.

Huyện tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị; lựa chọn các vấn đề trọng tâm, nổi cộm mà nhân dân quan tâm để đề ra biện pháp khắc phục, giải quyết.

Đồng thời, nhân rộng điển hình tiên tiến, làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu “học Bác”, từ đó, tạo động lực phấn đấu và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website