Học và làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Tây Hồ

 Mô hình trồng cây ăn quả của ông Hoàng Đức Thi (người bên trái) ở thôn Nam Thượng.

Với quan điểm “Xây dựng NTM có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc”, vì vậy ngay sau khi về đích xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020, Đảng bộ xã Tây Hồ bắt tay triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, công tác tuyên truyền được xã đặc biệt chú trọng, kết hợp nhiều hình thức từ tổ chức hội nghị quán triệt tại xã và các thôn, qua hội họp, sinh hoạt của các đoàn thể đến hệ thống truyền thanh xã. Chính vì vậy đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM.

Với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu từ xã đến thôn luôn gương mẫu đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể. Từ sự gương mẫu, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên đã tạo sự lan tỏa trong Nhân dân, tích cực hưởng ứng đóng góp để xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Gắn nội dung học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong triển khai thực hiện, thời gian thực hiện, lộ trình, giải pháp thực hiện đối với kế hoạch theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo sự phù hợp với điều kiện của địa phương.

Qua học tập và làm theo gương Bác, xã Tây Hồ đã lan tỏa nhiều mô hình tiêu biểu, như MTTQ và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt Đề án về công tác bảo vệ môi trường, không sử dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp và chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; xã hội hóa nguồn lực trong Nhân dân để xây dựng khu vui chơi cho trẻ em và đường tranh bích họa tại các thôn Nam Thượng và Hội Hiền; phối hợp với hội cựu chiến binh xây dựng đường cờ tại thôn Đống Nãi. Hội phụ nữ xã duy trì, nhân rộng mô hình tiết kiệm làm theo Bác như “Thu gom phế liệu đến triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Thực hành tiết kiệm trong chi tiêu”, “Nhà sạch vườn đẹp”. Hội nông dân thực hiện tốt các phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng...

Với sự lan tỏa từ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã có tác động tích cực đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn xã. Trong phát triển kinh tế, người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, nhất là việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Toàn xã đã có nhiều trang trại, gia trại cho giá trị thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha/năm. Đồng thời mở rộng các loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ, trên địa bàn xã có 24 doanh nghiệp và 218 hộ kinh doanh cá thể đang sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 60,35 triệu đồng/năm. Các lĩnh vực văn hóa - giáo dục, y tế phát triển toàn diện với 3/3 thôn được công nhân khu dân cư văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện các tuyến đường liên thôn sáng, xanh, sạch, đẹp...

Bí thư Đảng ủy xã Tây Hồ Nguyễn Khắc Trung cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc 5 tiêu chí đạo đức của cán bộ, đảng viên huyện Thọ Xuân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng chỉnh đốn Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thành công mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội... với quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, phấn đấu trở thành xã NTM kiểu mẫu vào năm 2023.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website