Hiệu quả học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy ở Trung đoàn Vận tải 651

Trung đoàn Vận tải 651 (Quân khu 1), có nhiệm vụ bảo đảm vận chuyển lực lượng, vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật chất hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ đột xuất khác. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhất là trong điều kiện phương tiện của đơn vị gồm nhiều chủng loại, phần lớn đã qua nhiều năm sử dụng, xuống cấp; phụ tùng, vật tư thay thế khan hiếm, thiếu đồng bộ; ngân sách bảo đảm còn hạn hẹp; địa bàn hoạt động rộng, giao thông phức tạp, v.v. Đặc biệt, thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng vận tải quân sự theo hướng “chính quy, tinh, gọn, mạnh” và Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” đã, đang đặt ra cho ngành vận tải quân sự nói chung, Trung đoàn 651 nói riêng những yêu cầu mới cao hơn, nặng nề hơn. Trước tình hình đó, cùng với triển khai toàn diện các mặt công tác, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn xác định: đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy đối với người lính vận tải là một nội dung trọng tâm, tạo động lực thúc đẩy Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh Phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng” cho bộ đội, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững phẩm chất của người chiến sĩ vận tải và xem đó là nội dung cốt lõi để xây dựng Đơn vị vững mạnh về chính trị. Theo đó, Trung đoàn tập trung thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; đi sâu vào trọng tâm, học tập các chuyên đề chính trị, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bảo đảm đa dạng về phương pháp, phong phú về hình thức, phù hợp với từng đối tượng. Hiện nay, toàn Đơn vị tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, làm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng; nâng cao đạo đức cách mạng của người làm công tác vận tải quân sự; luôn cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; tích cực, chủ động ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các cơ quan, đơn vị tăng cường giáo dục cho bộ đội ý thức tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tích cực bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, luôn phấn đấu xứng đáng với 16 chữ vàng mà Bác Hồ trao tặng cho ngành xe quân sự: “Yêu xe như con, quý xăng như máu, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”. Đồng thời, thực hiện tốt các khâu, các bước: “dự báo, nắm, quản lý, định hướng và giải quyết tư tưởng” và các biện pháp tâm lý trong giải quyết tư tưởng theo phương châm: gần bộ đội, hiểu bộ đội, tin bộ đội để chủ động nắm, quản lý và kịp thời xử lý dứt điểm, không để nảy sinh tư tưởng tiêu cực, kéo dài, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Thường xuyên quan tâm chăm lo về vật chất, tinh thần cho bộ đội; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, tạo động lực để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Xác định mục tiêu xuyên suốt, hàng đầu trong hoạt động vận tải đó là “Xây dựng đơn vị vận tải an toàn”, Trung đoàn đặc biệt coi trọng giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về công tác an toàn trong vận chuyển. Theo đó, Trung đoàn quán triệt sâu sắc Luật Giao thông đường bộ; Luật Giao thông đường thủy nội địa; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ về “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt”,... đến 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ bằng các hình thức phong phú, như: học tập trung; pa - nô, áp phích; hệ thống truyền thanh nội bộ; tọa đàm; hội thi bằng hình thức sân khấu hóa,... giúp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nắm chắc kiến thức pháp luật về an toàn giao thông và có ý thức tự giác chấp hành. Nhờ đó, những năm qua Trung đoàn không có vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật và mất an toàn khi tham gia giao thông.

Tăng cường lực lượng, phương tiện cho tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021

Nhằm khắc phục tình trạng trình độ của đội ngũ lái xe, lái tàu, thợ sửa chữa không đồng đều, góp phần “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là nội dung quan trọng. Để đạt chiều sâu vững chắc, Trung đoàn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận của trên về công tác huấn luyện2, tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ. Trong tổ chức thực hiện, Trung đoàn luôn quán triệt nghiêm quan điểm, nguyên tắc, phương châm, các mối kết hợp trong huấn luyện; lấy huấn luyện cán bộ làm then chốt, huấn luyện về kỹ thuật, lái xe, tàu thuyền bảo đảm an toàn làm trung tâm. Về nội dung huấn luyện: công tác tham mưu, hiệp đồng vận tải cho các nhiệm vụ; phương thức, hình thức vận chuyển trên các loại địa hình; các biện pháp bảo đảm an toàn trong vận chuyển; kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông, v.v. Về phương pháp huấn luyện: kết hợp giữa gửi đi đào tạo tại các trường với tổ chức tập huấn tại đơn vị, khuyến khích đội ngũ cán bộ, nhân viên tự học qua thực tiễn công tác. Đối với đội ngũ lái xe, lái tàu, kết hợp bồi dưỡng bổ túc tay lái tập trung với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ vận chuyển, nhất là cho các đồng chí tay lái còn yếu, mới ra trường. Đối với đội ngũ thợ sửa chữa, chủ yếu bồi dưỡng tay nghề thông qua thực tiễn theo phương pháp thế hệ đi trước truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ đi sau. Đồng thời, thường xuyên tổ chức tốt hội thi, hội thao kỹ thuật nội bộ và tích cực tham gia các hội thi, hội thao do Quân khu và Bộ Quốc phòng tổ chức. Nhờ đó, đến nay, đa số cán bộ, lái xe, lái tàu, thợ kỹ thuật của Trung đoàn có trình độ chuyên môn, tay nghề vững, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Trước tình trạng kỹ thuật các loại xe, tàu thuyền đã qua nhiều năm khai thác, xuống cấp, với quyết tâm học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ về tinh thần vượt khó, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn Trung đoàn đã nỗ lực, phấn đấu, bảo đảm đầy đủ, kịp thời trang bị, phương tiện vận tải phục vụ cho Quân khu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Đối với nhiệm vụ vận tải sẵn sàng chiến đấu: duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ của phân đội xe sẵn sàng chiến đấu, hệ số kỹ thuật (k= 1), đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ cơ động chiến đấu, vận chuyển lực lượng, phương tiện, trang bị, vật chất phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn. Thực hiện lời Bác dạy “Phải coi công tác vận tải là một chiến dịch quan trọng”, với tinh thần “vì nhân dân quên mình”, “vì nhân dân phục vụ”, trong đợt dịch Covid-19 bùng phát, Trung đoàn đã tăng cường cho tỉnh Bình Dương 16 xe cứu thương; 07 xe vận chuyển vaccine và vật chất phòng, chống dịch cho các địa phương trên địa bàn Quân khu 1, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vật tư y tế. Về công tác vận tải thường xuyên: thực hiện nghiêm chế độ nền nếp công tác vận tải; tổ chức chỉ huy, quản lý, điều hành vận chuyển chặt chẽ, khoa học, linh hoạt. Trước mỗi nhiệm vụ vận chuyển, đơn vị đều tổ chức quán triệt, giao nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận; có phương án lựa chọn đội ngũ cán bộ, chỉ huy, lái xe phù hợp với từng nhiệm vụ. Trên mỗi cung, chặng đường, quy định chặt chẽ về cự ly, khoảng cách giữa các xe; xác định cụ thể các đoạn đổi tay lái, điểm dừng, đỗ. Đối với việc vận chuyển quân, Trung đoàn ưu tiên sử dụng xe mới, xe tốt để đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe bộ đội. Khi vận chuyển hàng hóa có khối lượng lớn, tính chất phức tạp, vận chuyển xa, dài ngày, các đơn vị đều lựa chọn đội ngũ cán bộ chỉ huy, lái xe có bản lĩnh, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn tốt; đồng thời, tăng cường công tác chỉ huy và kiểm tra ở tất cả các khâu trong quy trình vận chuyển. Nhờ đó, những năm qua Trung đoàn đều hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ vận chuyển trên giao, nhất là đợt vận chuyển lớn phục vụ nhiệm vụ A70, B70; xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn; vận chuyển công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước tránh dịch Covid-19; cơ động phục vụ các đợt diễn tập của các địa phương, đơn vị trong toàn Quân khu3, được Bộ Quốc phòng, Quân khu đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng4.

Thực hành “tiết kiệm” như lời căn dặn của Bác “quý xăng như máu”, Trung đoàn chỉ đạo các đại đội xe, đại đội tàu áp dụng các giải pháp nâng cao hệ số lợi dụng quãng đường, xếp hàng tối ưu nhất, khai thác hệ số lợi dụng trọng tải, chú trọng lựa chọn, bố trí, sử dụng hợp lý phương tiện trong từng kế hoạch vận chuyển nhằm tăng năng suất, tiết kiệm ngân sách, vật tư, xăng dầu, giảm chi phí vận tải. Đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp bảo quản, bảo dưỡng, nâng cao hệ số kỹ thuật của hệ thống xe, tàu thuyền thông qua “Ngày Kỹ thuật”. Đẩy mạnh nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật5, nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác phương tiện vận tải tốt, bền, an toàn, tiết kiệm.

Hiệu quả từ việc học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy đối với ngành vận tải quân sự của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Trung đoàn vận tải 651 là cơ sở vững chắc để Đơn vị không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Trung đoàn “chính quy, tinh, gọn, mạnh”, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ.

_________________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 58.

2 - Kết luận số 60-KL/QUTW, ngày 18/01/2019 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, v.v.

3 - Từ năm 2015 đến nay: vận chuyển được trên 20.000 chuyến với khối lượng gần 100.000 tấn hàng hóa các loại; cơ động trên 40.000 lượt người với tổng số hơn 3.000.000 km an toàn.

4 - Năm 2016, phúc tra 10 năm thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” đạt giải Nhất toàn quân; năm 2018, đạt giải Ba toàn đoàn Hội thi Tiểu đoàn trưởng vận tải cấp chiến dịch, chiến thuật toàn quân.

5 - 05 năm qua có 24 sáng kiến được đưa vào sử dụng có hiệu quả; trong đó, năm 2018 có 01 sáng kiến tham gia thi cấp Quân khu đạt giải C.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website