Đảng bộ huyện Văn Chấn chú trọng xây dựng mô hình điển hình tiên tiến học và làm theo Bác

 

Đảng ủy, chính quyền xã Sùng Đô khai thác thiết bị truyền thanh thông minh phục vụ công tác tuyên truyền, nhất là về các điển hình tiên tiến tới nhân dân.

Đồng chí Trịnh Xuân Thành - Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: "Ban Tuyên giáo Huyện ủy tập trung hướng dẫn cấp ủy, cơ quan, đoàn thể phát hiện nhân tố tích cực, động viên, chia sẻ kinh nghiệm, gợi mở cho tập thể, cá nhân đó làm những phần việc, những hành động có ý nghĩa lan tỏa trong cộng đồng; tăng cường đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến (ĐHTT) một cách kịp thời; đồng thời, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cách làm kém hiệu quả”.

Theo đó, các chi, đảng bộ đã đưa nội dung yêu cầu, nhiệm vụ và chỉ tiêu xây dựng, nhân rộng mô hình, ĐHTT học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cả hệ thống chính trị và rà soát, đăng ký các mô hình ĐHTT học tập và làm theo Bác giai đoạn 2021 - 2025.

Đến nay, huyện đã đăng ký với tỉnh 43 mô hình tập thể cấp tỉnh; trong đó, có 5 mô hình tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu, 4 mô hình ĐHTT trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, 3 mô hình về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, 2 mô hình trong sản xuất, kinh doanh, 1 mô hình trong xây dựng đô thị văn minh, 8 mô hình trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, 3 mô hình trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, 4 mô hình trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, 8 mô hình tổ chức hội, đoàn thể, 5 mô hình trong khối cơ quan, đơn vị; 18 gương cá nhân ĐHTT.

Cấp huyện có 241 mô hình, cấp cơ sở có 379 mô hình. Tổng toàn huyện hiện có 367 mô hình tập thể, 314 gương cá nhân ĐHTT học tập, làm theo Bác và các mô hình ĐHTT từng bước phát huy được hiệu quả.

Thời gian qua, việc làm của gương đồng chí Bí thư Hờ A Trừ và Chi bộ Làng Mảnh, xã Sùng Đô luôn được tuyên truyền, cập nhật, tạo không khí phấn khởi để những người dân vùng cao còn khó khăn làm theo. Hơn 3 năm trước, Làng Mảnh là thôn khó khăn nhất của xã. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã hướng dẫn Đảng ủy xã phân công cán bộ thường xuyên sâu sát với thôn, động viên, giúp đỡ đồng chí Hờ A Trừ - Bí thư Chi bộ thực hiện mong muốn cải thiện cuộc sống của người dân Làng Mảnh.

Từ được hướng dẫn, chỉ đạo toàn diện, lựa chọn 1 - đến 2 việc cần thiết có quyết tâm làm bằng được… Qua bàn bạc, thảo luận, Chi bộ lãnh đạo nhân dân triển khai thành công chủ trương khai hoang ruộng nước, trồng ngô thay cho lúa nương, trồng quế, cải thiện giao thông…

Đồng chí  Hờ A Trừ cho biết: "Đến nay, nhân dân trong thôn đã trồng hơn 50 ha cây quế, khai hoang hơn 25 ha ruộng nước, trồng hơn 20 ha ngô, nuôi trên 100 con trâu; làm 2 km đường bê tông khổ nhỏ những đoạn dốc cao, 100% trẻ em trong thôn đi học mầm non, tiểu học và học bán trú THCS…; đời sống nhân dân không ngừng đi lên”.

Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, ĐHTT học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tạo động lực thúc đẩy, lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua, yêu nước.

Tiêu biểu là gương điển hình trong phục vụ nhân dân của đồng chí Lê Thị Lan - Phó bộ phận chuyên trách Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Văn Chấn. Đây là bộ phận hàng ngày tiếp xúc với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, nên việc giải quyết các công việc hiệu quả cùng với tinh thần phục vụ của mỗi cán bộ ở đây là cơ sở để người dân đánh giá về hiệu quả của bộ máy chính quyền của huyện.

"Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã định hướng lựa chọn xây dựng tập thể và cá nhân đồng chí Lê Thị Lan là điển hình tiêu biểu để chỉ đạo, giúp đỡ, động viên cá nhân đồng chí Lan cũng như để xây dựng Bộ phận Phục vụ hành chính công của huyện hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng vào công tác cải cách thủ tục hành chính, phát triển kinh tế - xã hội của huyện” - đồng chí Trịnh Xuân Thành cho biết thêm.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong xây dựng, nhân rộng các mô hình, ĐHTT học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã góp phần lan tỏa cách làm hay, hiệu quả, những cá nhân điển hình trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website