Đảng bộ xã Đa Lộc chú trọng công tác xây dựng Đảng

Đồng chí Lâm Trần Quân, Bí thư Chi bộ ấp Hương Phụ A (bìa trái) trao đổi, giáo dục tư tưởng chính trị với anh Lê Hoàng Hảo, công an viên ấp.

Trước đây, Đa Lộc là xã đặc biệt khó khăn của huyện, với gần 80% đồng bào dân tộc Khmer. Năm 2021, xã đạt chuẩn NTM, diện mạo mới nông thôn ở các ấp, xóm, phum, sóc được thay đổi rõ rệt. Những con đường đất được thay thế bằng đường nhựa, đường đal, cầu khỉ được thay bằng cầu bê-tông kiên cố, chất lượng cuộc sống người dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần.

Đạt được kết quả đó là sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân toàn xã. Triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2023, gắn với chuyên đề năm 2023 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới”, Ban Thường vụ Đảng ủy xã cụ thể hóa 18 chỉ tiêu chủ yếu ở các lĩnh vực. Trong đó, chỉ tiêu xây dựng Đảng cụ thể là: bồi dưỡng kết nạp 09 đảng viên; 100% chi bộ trực thuộc được xếp loại chất lượng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó, có từ 80% được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Để thực hiện đạt chỉ tiêu nghị quyết về xây dựng Đảng, đồng chí Thạch Trúc Ly phân tích, năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đồng thời, cụ thể hóa và triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất. Quán triệt thực hiện có hiệu quả phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”. Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 39-CT/TU, ngày 19/10/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, chú trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, kiên quyết đấu tranh, phòng, chống có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trong nội bộ. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thường xuyên rà soát, đánh giá các biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để kịp thời khắc phục, phòng ngừa sai phạm; nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm cao, dám đi đầu, dám chọn việc khó, gương mẫu về mọi mặt.

Đồng chí Thạch Trúc Ly cho biết: thực hiện chỉ tiêu về kết nạp đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy quán triệt Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 09/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tạo nguồn kết nạp đảng viên là lực lượng công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh”. Đảng ủy xã quán triệt 14 chi bộ tạo nguồn đảng viên có chất lượng, phát triển 09 đảng viên. Trong đó, chủ doanh nghiệp hoặc người lao động, lực lượng công nhân 01 chỉ tiêu; dân quân tự vệ 02 chỉ tiêu, dân tộc Khmer 06 chỉ tiêu.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy giao chỉ tiêu các chi bộ chọn nguồn, giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng, xem xét, kết nạp Đảng. Chi bộ ấp Hương Phụ A, một trong những chi bộ nổi bật trong công tác phát triển Đảng, đồng chí Lâm Trần Quân, Bí thư Chi bộ nói: “trong công tác phát triển đảng viên, khâu tạo nguồn có yếu tố quyết định. Nguồn ở đây là con người, có con người tốt mới có đảng viên tốt. Hơn nữa theo quy định của Đảng, để trở thành đảng viên phải hội đủ nhiều yếu tố, trong đó, lịch sử chính trị, tư tưởng của bản thân là yếu tố quyết định”.

Theo chỉ tiêu hàng năm, mỗi chi bộ phát triển từ 01 đến 02 đảng viên. Đối với Chi bộ ấp Hương Phụ A, mỗi năm đều chọn nguồn bồi dưỡng 02 quần chúng, đây là lực lượng đoàn viên, hội viên trong các chi hội nông dân, phụ nữ, chi đoàn ấp. Hàng tháng, các chi hội, chi đoàn thanh niên ấp tổ chức sinh hoạt lệ. Từ đó, đảng viên chia sẻ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên. Tuyên truyền, khuyến khích đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, các chương trình hành động cách mạng của địa phương. Từ đó, khơi gợi tinh thần nhiệt tình cách mạng và làm cơ sở để giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng, bổ sung số lượng và chất lượng đảng viên cho chi bộ.

Luôn giữ cho mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, kêu gọi, tập hợp hội viên nông dân ấp tích cực tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, sinh hoạt lệ, bảo vệ môi trường, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng đến với hội viên nông dân, nhất là những nội dung ở lĩnh vực nông dân, nông thôn để hội viên hiểu rõ. Đồng chí Thạch Tươi, Chi hội phó Chi hội Nông dân ấp Hương Phụ A vừa chuyển Đảng chính thức cho biết: 01 năm kể từ ngày vinh dự tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, lúc đứng trên bục tuyên thệ, tôi rất xúc động và xen lẫn niềm tự hào khó tả. Từ giây phút trở thành đảng viên, tôi luôn nhắc nhở mình phải cố gắng thật nhiều để không phụ lòng tin của chi bộ. Thực hiện tốt Quy định những điều đảng viên không được làm, gần gũi, lắng nghe ý kiến của nông dân, động viên, tạo điều kiện để nông dân an tâm sản xuất, vươn lên phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Tốt nghiệp THPT năm 2019, anh Lê Hoàng Hảo, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hảo gác lại việc học tập, đi làm kiếm tiền đỡ đần cha mẹ. Hàng ngày, Hảo đi trồng rau thủy canh cho trang trại gần nhà với số tiền 160.000 đồng/ngày. Có những ngày nghỉ, bạn tích cực tham gia các phong trào của ấp làm vệ sinh môi trường, trồng hoa kiểng, tuyên truyền hộ dân xây dựng gia đình văn hóa, NTM. Năm 2022, anh tham gia vào lực lượng Dân quân tự vệ ấp, thường xuyên kết hợp với công an viên ấp đi tuần tra ban đêm, nhất là dịp tết Nguyên đán vừa rồi anh tham gia tuần tra được 05 cuộc. Đặc biệt, Hảo vừa học xong lớp cảm tình Đảng, Lê Hoàng Hảo chia sẻ: “qua những bài giảng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về lý tưởng cách mạng, từ đó, truyền cảm hứng tinh thần yêu nước, mình xác định lập trường, tư tưởng và phấn đấu nhiều hơn để đứng vào hàng ngũ của Đảng, đóng góp cho chi bộ, cho ấp, thường xuyên giúp đỡ, gần gũi Nhân dân”.

Với việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân, năm 2022, Đảng ủy xã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai các chi bộ nắm vững tiêu chuẩn, quy trình các bước để bồi dưỡng tạo nguồn, đảm bảo chất lượng. Trong năm, đã kết nạp 09 đảng viên mới, đạt 112,5% nghị quyết; đánh giá xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên có 03/14 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 11 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 314/326 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 96,3%.

Có thể thấy rằng, công tác xây dựng Đảng được triển khai tích cực thời gian qua đã tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ xã Đa Lộc lãnh đạo cả hệ thống chính trị và Nhân dân hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tin tưởng rằng, năm 2023, đảng bộ xã tiếp tục phát huy tiềm năng, nguồn lực mới, cùng Nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đa Lộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website