Tổ chức Hội thi sân khấu hóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 Thành ủy Đà Lạt tổ chức Hội thi sân khấu hóa điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 111 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch và thể lệ tổ chức Hội thi sân khấu hóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng năm 2023. Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, gồm 3 phần thi: Chào hỏi, hùng biện (thuyết trình) và tiểu phẩm sân khấu với thành phần dự thi là cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, công tác, lao động, học tập tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Nội dung thi gồm: Tìm hiểu chuyên đề năm 2023 của tỉnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI; kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW gắn với nhiệm vụ chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận 21-KL/TW (khóa XIII) tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh; những tấm gương tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn.

Hội thi cấp cơ sở tổ chức trong tháng 4 - 5/2023; Hội thi cấp huyện tổ chức trong tháng 6 - 7/2023. Qua Hội thi cấp huyện, các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lựa chọn, thành lập 1 đoàn từ 5 đến 7 thành viên là cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, công tác, lao động tại địa phương, đơn vị để tham gia Hội thi chung kết cấp tỉnh tổ chức trong tháng 9/2023.

Thông qua Hội thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh; khuyến khích các hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả; đồng thời, tuyên truyền sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2023 của tỉnh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, phát hiện, nêu gương, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo gương Bác với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và có sức thuyết phục, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… thúc đẩy việc tổ chức thực hiện thành công Kết luận 01-KL/TW trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, giúp các địa phương, đơn vị đúc rút và học hỏi những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website